Các hồ sơ cần thiết khi làm thủ tục cấp sổ đỏ từ mua bán nhà đất qua giấy tay

935d51c3ab.jpeg

Đã xuất hiện nhiều trường hợp chỉnh sửa lại ngày kinh doanh mua bán nhà đất hồ sơ tay để “qua mặt” cơ quan chức năng, nhằm hợp thức hóa sổ đỏ.

Theo báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai TP, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Thành Phố Hồ Chí Minh, trong quá trình thu nhận hồ sơ để cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cái trường hợp kinh doanh mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay, đã có hàng ngàn trường hợp chỉnh sửa giấy tờ.

Cụ thể, người dân đã điều chỉnh ngày kinh doanh mua bán nhà đất rơi vào sườn ngày giờ từ ngày 1-7-2004 đến 1-1-2008 cho thích hợp với Nghị định 01. ngoài ra, những giấy tờ “chạy thời gian” đều được lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện mau chóng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT Thành Phố Hồ Chí Minh, cho biết ngoài việc căn cứ vào hồ sơ viết tay của người dân thì tổ chức xử lý giấy tờ còn thẩm tra từ danh sách báo cáo hàng năm, hình ảnh vệ tinh và kiểm chứng lại cán bộ địa bàn. “Vì vậy những trường hợp “qua mặt” cơ quan quốc gia đều bị phát hiện”- ông Thắng khẳng định.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP. Hồ Chí Minh

Theo Giám đốc Sở TN-MT, người dân đang sử dụng bất động sản giao tiếp giấy viết tay thuộc khung thời giờ mà Nghị định 01 cho phép, nên chuẩn bị cái giấy má như sau:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ởcủa cải khác gắn liền với đất.

– Một trong các loại hồ sơ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP nếu có.

– Một trong cái hồ sơ quy định tại những Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu của cải gắn liền với đất.

– Chứng từ thực hành nghĩa vụ tài chính; giấy tờ xúc tiến đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, của cải gắn liền với đất (nếu có).

Người đề xuất cấp giấy chứng nhận có thể nộp giấy tờ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

UBND cấp xã có trách nhiệm công nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất; nếu đất chuyển nhượng trước đó không có giấy má quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì công nhận nguồn cội, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự thích hợp với quy hoạch sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả đánh giá giấy má.

Văn phòng đăng ký đất đai có nghĩa vụ kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hành việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông tin thu trách nhiệm tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị giấy tờ để trình ký giấy chứng nhận.

Trao giấy chứng thực cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao (nếu người yêu cầu cấp giấy chứng thực nộp giấy má tại cấp xã).

Trả lời