Các trường hợp nào QSD đất nằm trong quy hoạch và giải thích chi tiết từng Quy hoạch ?

d60b8dc209.jpeg

Người gửi: P.T

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của đơn vị luật Minh Khuê.

Các trường hợp nào QSD đất nằm trong quy hoạch và giải thích chi tiết từng Quy hoạch ?

Luật sư tham vấn luật đất đai trực tuyến gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ, cảm ơn game thủ đã gửi thắc mắc của mình tới đơn vị chúng tôi. Về thắc mắc của game thủ, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý :

Luật đất đai 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cụ thể thực hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung tham vấn:

Về quyền của người sử dụng đất khi đất đai nằm trong vùng quy hoạch, thì được quy định tại khoản 2, 3 Điều 49 LĐĐ 2013 và điều 12 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Chính phủ công ty, chỉ huy việc thực hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định.

Ủy ban quần chúng. # cấp thức giấc, cấp huyện có bổn phận thực hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ủy ban quần chúng. # cấp xã có bổn phận thực hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có bổn phận thực hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, bình yên.

2. Trường thích hợp quy hoạch sử dụng đất đã được ban bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hành các quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật pháp.

Trường thích hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục tiêu sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hành các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây đắp mới nhà đất, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa sang nhà đất, công trình hiện có thì phải được cơ quan quốc gia có thẩm quyền chuẩn y theo quy định của luật pháp.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được ban bố phải thu hồi để thực hành dự án hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải ban bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu đối với phần quy mô đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường thích hợp cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không ban bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Khi chấm dứt kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hành hết thì vẫn được tiếp tục thực hành tới khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan quốc gia có thẩm quyền quyết định, phê chuẩn.

5. Chính phủ quy định cụ thể việc công ty thực hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 12. Giải quyết một số nội dung nảy sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau ngày 01 bốn tuần 7 năm 2014

1. Đối với địa phương mà quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của cấp huyện, cấp xã đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2014 thì được sử dụng để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện; để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tới năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai.

2. Đối với địa phương mà quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của cấp huyện đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã chưa được phê chuẩn trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2014 thì không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của cấp huyện và item của dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã đối với những xã đang lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được sử dụng để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện; để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai.

Như vậy, căn cứ vào quy định của Luật Đất Đai thì việc quyền sử dụng đất nằm trong quy hoạch nếu chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn được thực hành quyền của người sử dụng đất bao gồm quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất. Để biết được cụ thể về kế hoạch sử dụng đất thì game thủ có thể giao thông với Phòng khoáng sản và không gian cấp huyện để biết rõ thông báo.

Trên đây là những trả lời, tham vấn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho câu hỏi của Quý đối tượng mua hàng. Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời Quý đối tượng mua hàng vui lòng gửi thư theo địa chỉ email: [email protected] hoặc gọi điện trực tiếp tới tổng đài 1900 6162 để được trả lời chóng vánh và chính xác nhất.

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật đất đai.