Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình có giá nhượng quyền hơn 9.100 tỷ đồng

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Hiện, VEC đang là chủ đầu tư của 6 dự án đường cao tốc với tổng chiều dài 583km, trong đó 3 dự án về căn bản đã hoàn tất và đưa vào vỡ hoang với chiều dài 350km. Các dự án còn lại dự định tới năm 2019 sẽ hoàn tất đầu tư.

Như vậy, để thực hành mục đích tới năm 2020 đầu tư xây đắp được 1.000 km đường cao tốc, VEC cẩn phải huy động vốn đầu tư mới khoảng 420km. Tuy nhiên, trong bối cảnh nợ công tăng cao, chi phía VEC công nhận việc huy động vốn trong thời đoạn hiện giờ gặp mặt nhiều gian nan.

Theo chỉ đạo VEC, tại vietnam, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận chuyên chở đưa ra chủ trương nhượng quyền vỡ hoang các dự án đã hoàn tất cho nhà đầu tư để có nguồn lực đầu tư các dự án mới và chi phía doanh nghiệp này kiểm tra đây là phương thức hữu hiệu nhằm huy động các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước, giúp giảm sức ép tăng nợ công của Chính phủ.

“Vì vậy, việc nghiên cứu phương án nhượng quyền có thời hạn quyền vỡ hoang các dự án đường cao tốc do VEC quản lý, trước mắt là dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình là thích hợp và cấp thiết,” chỉ đạo VEC nhấn mạnh.

Do việc nhượng quyền vận hành vỡ hoang dự án đường cao tốc là đặc thù, chưa có tiền lệ tại vietnam, VEC yêu cầu Bộ Giao thông Vận chuyên chở yêu cầu Chính phủ thể nghiệm giao VEC thương lượng, chọn lựa nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, năng lực trong vận hành, vỡ hoang đường cao tốc.

Sau khi được chọn lựa, nhà đầu tư sẽ thành lập đơn vị dự án (SPV) để vận hành, vỡ hoang đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình. VEC sử dụng một phần chi phí nhượng quyền để góp vốn vào SPV, cùng nhà đầu tư tham dự vận hành, vỡ hoang đường cao tốc.

Theo phương án này, cơ cấu nguồn vốn đầu tư VEC yêu cầu vốn chủ chiếm giữ hữu chiếm giữ 30% giá trị nhượng quyền trong đó phần vốn góp của VEC là 29% và phần vốn góp của nhà đầu tư chiến lược là 71%. Lợi nhuận kỳ vọng trên vốn chủ chiếm giữ hữu của VEC và nhà đầu tư chiến lược trong khoảng 12-14%.

Đặc biệt, giá trị VEC nhận được từ nhượng quyền ước tính sẽ là 9.171 tỷ đồng, với thời kì nhượng quyền là 30 năm (thời kì nhượng quyền vỡ hoang các dự án giao bình thường từ 25 -30 năm), lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư 14% và lãi vay nhà băng 8,5%.

Ngoài ra, VEC yêu cầu sử dụng chi phí nhượng quyền còn lại sau khi tham dự góp vốn vào SPV cùng nhà đầu tư vận hành vỡ hoang dự án Cầu Giẽ – Ninh Bình để góp vào phần vốn chủ chiếm giữ hữu (vốn góp của VEC chiếm giữ từ 51 – 71% theo từng dự án.

Lợi nhuận kỳ vọng trên vốn chủ chiếm giữ hữu của VEC và nhà đầu tư tuần tự là 7% và 14%) đầu tư 2 dự án Ninh Bình – Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước và huy động từ các doanh nghiệp tài chính. Tổng nguồn vốn VEC cần đầu tư cho 2 dự án là 6.110 tỷ đồng. Thời gian thực hành đầu tư dự án dự định từ năm 2017 – 2020./.

Đề xuất tăng mức thu chi phí tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình

Theo Việt Hùng

Vietnam+

Trả lời