Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, hấp thụ quan điểm của các cơ quan, kết phù hợp với các cơ quan tương tác thực hành việc lập và trình ưng chuẩn Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tầm thường thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định luật pháp về quy hoạch xây đắp, đảm bảo đồng bộ với các chỉ tiêu về phát hành kinh tế – xã hội, quốc phòng, văn hóa xã hội,… của đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát hành kinh tế – xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng đơn vị giám định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch tầm thường xây đắp thành phố Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 theo quy định luật pháp về quy hoạch xây đắp.

Trước đó, điều chỉnh quy hoạch tầm thường thành phố Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ưng chuẩn tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013. Nhưng theo UBND thành phố Đà Nẵng, quy hoạch tầm thường thành phố Đà Nẵng cần đổi thay để phù hợp với bối cảnh hiện thời.

Về phát hành kinh tế-xã hội, định hướng phát hành cần có sự điều chỉnh theo hướng: “Dịch vụ – kĩ nghệ – nông nghiệp”, chi tiết tụ phù hợp ưu tiên phát hành dịch vụ ngao du, thương nghiệp, khẳng định vai trò mũi nhọn kinh tế; lưu tâm kĩ nghệ kĩ nghệ cao để mang lại giá trị ngày càng tăng lớn; tăng mạnh nông nghiệp sạch, áp dụng kĩ nghệ cao trong sinh sản nông nghiệp.

Đối với các khu kĩ nghệ tại Đà Nẵng đã căn bản lấp đầy nhưng cần hình thành thêm các khu kĩ nghệ mới.Về phát hành hạ tầng thành phố, đã có nhiều nảy sinh mới cần có sự điều chỉnh: Sân bay quốc tế Đà Nẵng được kiến tạo với công suất dịch vụ tới năm 2020 là 6 triệu lượt khách/năm, ngoại giả tới nay đã đạt tới chỉ tiêu này. Dự án mở mang nhà ga hành khách quốc tế đang được triển khai gấp rút để dịch vụ Hội nghị cấp cao APEC 2017, diện tích đạt mức tương đương 10 triệu lượt khách/năm. Mục tiêu tới năm 2030 đạt công suất 20 triệu lượt khách/năm. cảng Tiên Sa hiện cũng đã quá tải…

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

Trả lời