Chủ tịch Yên Bái chỉ đạo thanh tra vụ chuyển 13000m2 đất rừng thành đất ở

Ngày 8/6, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 1155/UBND-TNMT chỉ đạo thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành về chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ, sử dụng đất tại Tổ 42, Tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Văn bản nêu rõ, vừa qua, trên một số phương tiện thông báo đại chúng có đăng tin, bài tương tác đến việc Ủy ban quần chúng. # thành phố Yên Bái quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tài sản trên đất đối với với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (là vợ ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái) tại Tổ 42, Tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Về việc này, Chủ tịch UBND Yên Bái giao Thanh Tra tỉnh giấc thành lập đoàn thanh tra liên ngành (gồm Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban quần chúng. # tỉnh) tiến hành thanh tra việc thi hành các quy định của luật pháp đất đai; việc cấp giấy phép xây đắp và quản lý xây đắp theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ, sử dụng đất tại Tổ 42, Tổ 52, phường Minh Tân, thị thành Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 9/6, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái Trần Nhật Tân đã ký Quyết định số 71/QĐ-TTr về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ, sử dụng đất tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng đoàn;…

Đối tượng thanh tra là: Ủy ban quần chúng. # thành phố Yên Bái, bà Hoàng Thị Huệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương tác.

Thời kỳ thanh tra là từ năm 2015 đến ngày 8/6/2017; những vấn đề có tương tác, đoàn thanh tra có quyền làm rõ.

Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Tùy theo tình hình cụ thể có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời kỳ, thời hạn nói trên theo quy định của Luật Thanh tra.

Liên quan đến vụ việc, ngày 8/6, báo Giáo dục Việt Nam đưa tin , ngày 20/7/2015, ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị thành Yên Bái đã ký liên tục 6 quyết định (gồm: Quyết định số 2356, 2357, 2358, 2359, 2360 và 2361) 13 ngàn 272 mét vuông đất rừng, đất trồng cây lâu năm, đất thủy sản thành đất ở cho gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giấc Yên Bái.

Đến ngày 02/6/2016, ông Nguyễn Yên Hiền ký tiếp Quyết định số 1639/QĐ-UBND để chuyển đổi 308 mét vuông đất cho gia đình ông Quý.

Theo bài báo, sau 7 quyết định nêu trên, gia đình ông Phạm Sỹ Quý đã có khu “đất ở” với tổng quy mô 13.577m2 và phù hợp thành một khu đất rộng ở Tổ 42, phường Minh Tân, thị thành Yên Bái.

Bài báo cũng cho biết, người đứng tên quyết định là vợ ông Quý – bà Hoàng Thị Huệ.

Theo Thái Sơn – Lê Quân

Chinhphu