Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Muốn được xây nhà đất trên thửa đất này ông phải chuyển mục tiêu từ đất vườn sang đất làm nhà đất.

Điều kiện chuyển mục tiêu sử dụng thành đất ở: Theo quy định tại điều 30 của nghị định 181/2004/NĐ-CP thì tại địa điểm thửa đất ông muốn chuyển mục tiêu thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất cụ thể hay kế hoạch sử dụng đất cụ thể (là đất ở), hoặc quy hoạch xây đắp thành thị hay quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền xét thông qua.

Trường phù hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất cụ thể hoặc kế hoạch sử dụng đất cụ thể thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền xét thông qua. Do vậy, ông có thể được chuyển mục tiêu sử dụng thành đất ở nếu thửa đất của ông thích phù hợp với quy hoạch được thông qua.

nghị định 198/2004/NĐ-CP). đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất; bản vẽ thửa đất; giấy công nhận quyền sử dụng đất (đất vườn). Hồ sơ nộp tại Phòng khoáng sản – không gian quận,huyện nơi có thửa đất, thời hạn giải quyết là 30 ngày (điều 134 nghị định 181/2004/NĐ-CP).

Nghĩa vụ tài chính: Nếu được Nhà nước chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất vườn thành đất ở thì ông phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% giá trị không bằng nhau giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục tiêu sử dụng hiện hữu (đất vườn) mà ông đang sử dụng. Giá đất ở và giá đất vườn làm căn cứ để tính trách nhiệm tài chính của ông là theo sườn giá đất được UBND TP.Hà Nội ban hành hằng năm (điểm B, khoản 2, điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP).

Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ