Có được tính gộp diện tích đất mồ mả cũ (đã di dời) vào quyền sử dụng đất của hộ gia đình ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Vậy khi tôi muốn di dời các mồ mả này đi để thuận lợi cho việc xây đắp tòa tháp sau này thì quy mô đất mồ mả cũ tôi có quyền được sử dụng không ? Và nếu có thì được tính vào ĐẤT VƯỜN hay ĐẤT Ở ? Tôi đã xem qua điều 87 luật 2003 nhưng không thấy quy định nào về điều này. kính mong quý trạng sư giúp đỡ.

Tôi xin tình thực cảm ơn.

Người gửi: B.T

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụctham mưu luật pháp đất đaicủa Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tham mưu luật đất đai trực tuyến qua laptopgọi:1900 6162

Trả lời:

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới game thủ lời chào trân trọng và cảm ơn game thủ đã tin tưởng vào phục vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề game thủ đang vướng mắc chúng tôi xin được tham mưu như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

2. Nội dung phân tách:

Theo thông báo game thủ đưa ra thì chúng tôi hiểu là đất vườn, đất mồ mả và nhà đất của game thủ nằm trong cùng một thửa đất. Do đó, chúng tôi đưa ra quan điểm tham mưu như sau:

Về vấn đề có quyền được sử dụng quy mô đất mồ mả cũ hay không:

Hiện nay, luật pháp chưa có một quy định nào rõ ràng về vấn đề này mà đất mồ mả của gia đình game thủ lại không nằm tách biệt với mảnh đất bao gồm nhà và vườn nên sau khi di dời các mồ mả này đi thì với quy mô đất mồ mả cũ, gia đình game thủ vẫn có quyền được sử dụng.

Về vấn đề, quy mô đất mồ mả trên được tính vào đất vườn hay đất ở:

Tại điều 103, Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 103. Xác định quy mô đất ở đối với trường thích hợp có vườn, ao

1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà đất.

2. Đối với trường thích hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 04 tuần 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì quy mô đất ở được xác định theo giấy má đó.

Trường thích hợp trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này chưa xác định rõ quy mô đất ở thì quy mô đất ở được xác nhận không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.

3. Đối với trường thích hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 04 tuần 12 năm 1980 tới trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy má đó ghi rõ quy mô đất ở thì quy mô đất ở được xác định theo giấy má đó.

4. Đối với trường thích hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 04 tuần 12 năm 1980 tới trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy má đó không ghi rõ quy mô đất ở thì quy mô đất ở được xác định như sau:

a) Ủy ban quần chúng cấp thức giấc căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức xác nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình thích thích hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

b) Trường thích hợp quy mô thửa đất lớn hơn hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương thì quy mô đất ở được xác định bằng hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương;

c) Trường thích hợp quy mô thửa đất nhỏ hơn hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương thì quy mô đất ở được xác định là tổng thể quy mô thửa đất.

5. Đối với trường thích hợp không có giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà đất đã sử dụng bất biến từ trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 thì quy mô đất ở được xác định theo mức quy định tại khoản 4 Điều này; trường thích hợp đất đã sử dụng bất biến kể từ ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 thì quy mô đất ở được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.

6. Phần quy mô đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định quy mô đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục tiêu hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này.

7. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”

Như vậy, quy mô đất mồ mả trên của gia đình game thủ được tính vào đất vườn hay đất ở là dựa vào vào các loại giấy má về quyền sử dụng đất đối với mảnh đất của hộ gia đình game thủ, dựa vào vào hạn mức đất giao tại địa phương game thủ và phải bảo đảm tuân theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai năm 2013.

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về vấn đề mà game thủ đang quan tâm. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tham mưu này là để các cá nhân, công ty tham khảo.

Trường thích hợp trong bản tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong bản tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được đề đạt của quý khách tới địa chỉ email hoặc tổng đài tham mưu luật pháp đất đai trực tuyến 24/7, gọi:1900 6162. Chúng tôi chuẩn bị trả lời.

Trân trọng.!

Bộ phận tham mưu luật đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời