Có làm được sổ đỏ khi diện tích đất tăng hay khi xảy ra tranh chấp ?

2e7ce6a637.jpeg

Và đất cha mẹ cho tôi làm nhà chỉ có giấy má viết tay và công nhận trưởng thôn, cha mẹ tôi vẫn đóng thuế, vậy cho tôi hỏi nếu có tranh chấp hay cha mẹ đổi thay quan điểm thì tôi phải làm sao?

Mong trạng sư tham vấn cho tôi.

Tôi thực lòng cảm ơn.

Người gửi: D.L

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụcTư vấn luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

Có làm được sổ đỏ khi diện tích đất tăng hay khi xảy ra tranh chấp ?

Luật sư tham vấn luật đất đai gọi số:1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ, cảm ơn game thủ đã gửi thắc mắc tới Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông báo game thủ cung cấp xin được tham vấn cho game thủ như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cụ thể chấp hành một số điều của Luật Đất đai

2. Nội dung tham vấn

– Theo khoản 5 điều 98 của luật đất đai năm 2013 quy định:

” Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất

5. Trường phù hợp có sự không ngang nhau quy mô giữa số liệu đo đạc thực tiễn với số liệu ghi trên giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không đổi thay so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy má về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng lục địa kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất quy mô đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tiễn. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần quy mô không ngang nhau nhiều hơn nếu có.Trường phù hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có đổi thay so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy má về quyền sử dụng đất và quy mô đất đo đạc thực tiễn nhiều hơn quy mô ghi trên giấy má về quyền sử dụng đất thì phần quy mô không ngang nhau nhiều hơn (nếu có) được phê chuẩn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này. “

– Như vậy, nếu gia đình game thủ được ủy ban dân chúng xã công nhận phần quy mô đất tăng đó không có tranh chấp với người láng giềng thì được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất đối với phần đất tăng thêm. Đây là một trong những cô động cần phải được ghi nhận trên giấy đăng ký quyền sử dụng đất (tăng hoặc giảm quy mô thửa đất do sai số khi đo đạc) quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật đất đai 2013. Người sử dụng đất có thể nộp giấy tờ đăng ký cô động đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban dân chúng xã nếu tại địa phương không có Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 60 và Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ chỉ dẫn chấp hành Luật Đất đai).

– Khi cha mẹ game thủ cho game thủ đất để làm nhà nếu sau này cha mẹ game thủ đổi thay quan điểm mà không có văn bản công chứng , chứng nhận tại ủy ban dân chúng xã thì cha mẹ game thủ không muốn chia đất trong giấy đăng ký quyền sử dụng đất thì không cần phải thực hành công chứng giao kèo tặng cho. Trường phù hợp này, nếu cha mẹ game thủ đồng ý bằng văn bản chuẩn y vợ chồng game thủ xây nhà trên phần đất trên thì sau này khi xảy ra tranh chấp phần giá trị ngôi nhà đó sẽ được luật pháp bảo vệ.

Trên đây là quan điểm tham vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham vấn này là để các cá nhân, công ty tham khảo. Trường phù hợp trong nội dung tham vấn có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý đối tượng mua hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời