Đà Nẵng xin ý kiến Chính phủ lập quy hoạch tổng thể phát triển

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Được biết, Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH thị thành Đà Nẵng tới năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y theo Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 8-10-2010. Đây là căn cứ quan yếu để thị thành lãnh đạo xây đắp quy hoạch sản xuất các ngành, lĩnh vực; xây đắp kế hoạch sản xuất KT-XH 5 năm và hằng năm; là công cụ hữu hiệu quản lý và lãnh đạo điều hành sản xuất KT-XH trên địa bàn thị thành.

Tuy nhiên, sau 6 năm thực hành, một số chỉ tiêu và định hướng sản xuất KT-XH, ngành, lĩnh vực tới năm 2020 theo quy hoạch này không còn thích hợp với tình hình thực tiễn do Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 4-4-2012 về việc quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh đã có hiệu lực chấp hành từ ngày 1-6-2012, trong khi các chỉ tiêu thống kê trong Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH thị thành Đà Nẵng tới năm 2020 được tính theo năm gốc 1994 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 về thay đổi quy trình soạn tổng số liệu tổng item trên địa bàn tỉnh giấc (thay chỉ tiêu GDP bằng chỉ tiêu GRDP).

Do đó, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thời đoạn 2016-2020 được xác định tại quy hoạch này không còn thích hợp. Bên cạnh đó, Điều 17 Luật Quy hoạch thành phố quy định: Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH, quốc phòng – bình an là căn cứ để lập các đồ án Quy hoạch thành phố bao gồm Quy hoạch thông thường, Quy hoạch phân khu và các Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, ngoại giả hiện giờ Quy hoạch thông thường thị thành Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y theo Quyết định 2357/QĐ-TTg ngày 4-12-2013 và thị thành cũng đang triển khai lập các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 như: quy hoạch cấp điện, cấp nước, thông báo giao thông, nghĩa trang, chất thải rắn…

Vì vậy, Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH thị thành tới năm 2020 không đảm bảo được tính định hướng và làm căn cứ cho quy hoạch thông thường, quy hoạch phân khu và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của thị thành.

Tại Đại hội Đảng bộ thị thành lần thứ XXI doanh nghiệp bốn tuần 10-2015 đã ban hành Nghị quyết ngày 16-10-2015 về những nội dung căn bản kiểm tra tình hình 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục đích, nhiệm vụ 5 năm 2015-2020.

Theo đó, các chỉ tiêu và định hướng sản xuất KT-XH, các ngành, lĩnh vực tới năm 2020 theo Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH thị thành Đà Nẵng tới năm 2020, tầm nhìn 2030 không còn thích hợp với Nghị quyết Đại hội và trên thực tiễn, trong những năm qua thị thành cũng đã có những đổi thay lớn về KT-XH, yên cầu phải điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch như: nhu cầu sản xuất kĩ nghệ (khu công nghiệp thông báo tụ hội, các khu, cụm kĩ nghệ mới), phục vụ vận chuyển (di dời ga đường sắt), logistics, Hoa Phượng đỏ hồ, chuỗi hệ thống cầu, đường, bãi đậu xe ngầm, v.v..

Trước đó, vào bốn tuần 10-2016, để đảm bảo tính định hướng của Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH và tính đồng bộ với quy hoạch thông thường và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của thị thành, UBND thị thành Đà Nẵng đã có văn bản xin quan điểm Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai điều chỉnh Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH thị thành Đà Nẵng tới năm 2020, đồng thời bổ sung quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH thị thành Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đồng ý về đề nghị để thị thành Đà Nẵng lập Quy hoạch tổng thể sản xuất KT-XH thị thành Đà Nẵng tới năm 2030, tầm nhìn 2050.

Gia Khang

Theo Trí thức trẻ

Trả lời