Đất đang tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

de50a1cb4e.jpeg

Vì đường lớn sau nhà nên nhà tôi đã gở nhà sang phía mảnh đất phía sau nhà (bên kia đường) cho tới nay nhà tôi chưa làm giấy má cho mảnh đất đó (mảnh đất đó còn cây lâu năm nhà tôi trồng) giờ có người tới chỗ mãnh đất nhà tôi khẩn hoang đó và lấn vào nhà tôi một ít. nhà tôi viết đơn kiện nhưng giải quyết không thành? Hỏi: trường phù hợp căn nhà lấn vào đất nhà tôi một ít đó chưa xin cấp giấy má thì bây chừ nhà tôi xin được cấp giấy má cho mảnh lục địa kề của ông kia là của nhà tôi được không (đang tranh chấp) mảnh đất nhà tối ở trước kia có người làm chứng + cây ăn quả lâu năm vẫn còn hoặc trường phù hợp trên giải quyết như thế nào. Đất không giấy má đó sau khi giải quyết ai sẽ được quyền sử dụng cảm ơn trạng sư!

Đất đang tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Luật sư tham vấn luật pháp đất đai : 1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi! Cảm ơn người chơi đã gửi thắc mắc tới luật Minh Khuê, về thắc mắc của người chơi chúng tôi xin được tham vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

2. Nội dung phân tách:

Tại Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

” Điều 101. Cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy má về về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực hành mà không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gian khổ, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khác biệt gian khổ, nay được Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất định hình, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng định hình từ trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 và không vi phạm luật pháp về đất đai, nay được Ủy ban quần chúng cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, ăn nhập với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể xây đắp thị thành, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”

Như vậy đối với mảnh đất của người chơi nếu muốn được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất thì phải thỏa mãn điều kiện đó là:

– Mảnh đất đó đã được sử dụng định hình từ trước này 01 04 tuần 7 năm 2004 và không vi phạm luật pháp về đất đai.

– Nay được Ủy ban quần chúng cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, ăn nhập với quy hoạch sử dụng đất,quy hoạch cụ thể xây đắp thị thành, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Tuy nhiên đối với mảnh đất muốn cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất hiện thời của người chơi thì đang xảy ra tranh chấp do đó trong trường phù hợp này người chơi sẽ không được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó.

Đối với tranh chấp của người chơi sẽ đươc giải quyết dựa trên các căn cứ sau:

Thứ nhất, theo Điều 202 luật đất đai quy định về hòa giải tranh chấp đất đai như sau:

“1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai ưng chuẩn hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn tới Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp xã có bổn phận đơn vị việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình đơn vị thực hành phải kết phù hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vn cấp xã và các đơn vị thành viên của Mặt trận, các đơn vị xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hành trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề xuất giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban quần chúng cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi tới các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường phù hợp hòa giải thành mà có đổi thay hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban quần chúng cấp xã gửi biên bản hòa giải tới Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường phù hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân với nhau; gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường phù hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban quần chúng cùng cấp quyết định xác nhận việc đổi thay ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.”

Thứ hai, “Theo Điều 203 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

“Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban quần chúng cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng thực hoặc có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về của cải gắn liền với đất thì do Tòa án quần chúng giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng thực hoặc không có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được chọn lựa một trong hai nhạo báng độ giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn đề xuất giải quyết tranh chấp tại Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án quần chúng có thẩm quyền theo quy định của luật pháp về tố tụng dân sự;

3. Trường phù hợp đương sự chọn lựa giải quyết tranh chấp tại Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hành như sau:

a) Trường phù hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân với nhau thì Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại tới Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc hoặc khởi kiện tại Tòa án quần chúng theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính;

b) Trường phù hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là đơn vị, cơ sở tôn giáo, người vn định cư ở nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại tới Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án quần chúng theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính;

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thực hành phải được các bên tranh chấp nghiêm túc thực hành. Trường phù hợp các bên không thực hành sẽ bị cưỡng nhạo báng thực hành.”

Như vậy trong trường phù hợp này của người chơi giả dụ hai bên tiến hành hòa giải không thành thì người chơi cần gửi đơn tới tới Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất tranh chấp đất để hòa giải, và giả dụ hòa giải thành mà có đổi thay hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban quần chúng xã sẽ gửi biên bản hòa giải tới Phòng khoáng sản và môi Trường và khi đó Phòng Tài nguyên và không gian sẽ quyết định việc xác nhận đổi thay ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho người chơi.

Tuy nhiên giả dụ hòa giải tại Ủy ban quần chúng cấp xã không thành thì người chơi được chọn lựa một trong hai nhạo báng độ giải quyết sau:

Một là :nộp đơn đề xuất giải quyết tranh chấp tại Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền, đối với trường phù hợp này thì Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp huyện sẽ giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì người chơi có thể khiếu nại tới Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc hoặc khởi kiện ra tòa án quần chúng theo quy định của luật pháp về tố tụng hành chính.

Hai là: Khởi kiện tại Tòa án quần chúng có thẩm quyền theo quy định của luật pháp về tố tụng dân sự.

Tranh chấp về đất không giấy má đó khi giải quyết xong giả dụ người chơi đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai 2013 thì người chơi sẽ được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất và dĩ nhiên được sử dụng mảnh đất đó. Các điều kiện đó là:

– Mảnh đất đó đã được sử dụng định hình từ trước này 01 04 tuần 7 năm 2004 và không vi phạm luật pháp về đất đai.

– Nay được Ủy ban quần chúng cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, ăn nhập với quy hoạch sử dụng đất,quy hoạch cụ thể xây đắp thị thành, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật pháp đất đai – Công ty luật Minh Khuê