Đất khai hoang có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tham vấn luật tham vấn luật pháp Đất đai, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ, Cảm ơn game thủ đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề xuất tham vấn luật tới Bộ phận trạng sư tham vấn luật pháp của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của game thủ đã được hàng ngũ trạng sư của Chúng tôi nghiên cứu và tham vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

2. Luật sư tham vấn:

Thứ nhất: Về cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất

Gia đình game thủ sử dụng đất từ 1943, ngoại giả là đất khai phá và chưa tiến hành xác minh chiếm hữu. Những căn cứ xác minh chiếm hữu, game thủ tham khảo tại điều 99 luật đất đai như sau:

“Điều 99. Trường thích hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất

1. Nhà nước cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho những trường thích hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thực hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý giao kèo thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án quần chúng, quyết định thực hành án của cơ quan thực hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, cáo giác về đất đai của cơ quan quốc gia có thẩm quyền đã được thực hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu kĩ nghệ, cụm kĩ nghệ, khu chế giễu xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà đất, của cải khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà đất gắn liền với đất ở; người mua nhà đất thuộc chiếm hữu quốc gia;

i) Người sử dụng đất tách thửa, thích hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, doanh nghiệp sử dụng đất chia tách, thống nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề xuất cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng thực bị mất.

2. Chính phủ quy định cụ thể Điều này”.

Và Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 101. Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực hành mà không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gian khổ, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khác biệt gian khổ, nay được Ủy ban quần chúng cấp xã nơi có đất công nhận là người đã sử dụng đất bình ổn, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng bình ổn từ trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 và không vi phạm luật pháp về đất đai, nay được Ủy ban quần chúng cấp xã công nhận là đất không có tranh chấp, thích thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể xây đắp thị thành, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”

Bạn có thể đối chiếu xem đất của gia đình game thủ có phục vụ đủ điều kiện nêu trên hay không :

– Có công trình xây đắp trước ngày 1/7/2004 hay không

– Có sử dụng bình ổn ( không đổi thay ranh giới , không tranh chấp với người khác )

– Có thuộc trường thích hợp do UBND cấp thức giấc ban hành kế hoạch, quy hoạch không

Sau khi phê chuẩn đủ điều kiện được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất, game thủ có thể thực hành theo thủ tục sau đây:

Căn cứ Điều 70 Luật đất đai 2013; Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về giấy tờ địa chính. Bạn cần phải sẵn sàng:

Một bộ giấy tờ bao gồm:

+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK).

+ Một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể thực hành một số điều của Luật Đất đai đối với trường thích hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.

+ Một trong các giấy má quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều Luật Đất đai (đối với trường thích hợp đăng ký về quyền chiếm hữu của cải gắn liền với đất).

Trường thích hợp đăng ký về quyền chiếm hữu nhà đất hoặc công trình xây đắp thì phải có lược đồ nhà đất, công trình xây đắp (trừ trường thích hợp trong giấy má về quyền chiếm hữu nhà đất, công trình xây đắp đã có lược đồ thích thích hợp với hiện trạng nhà đất, công trình đã xây đắp).

+ Chứng từ thực hành trách nhiệm tài chính; giấy má ảnh hưởng tới việc miễn, giảm trách nhiệm tài chính về đất đai, của cải gắn liền với đất (nếu có).

+ Trường thích hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế giễu đối với thửa lục địa kề phải có giao kèo hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án quần chúng về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế giễu thửa lục địa kề, kèm theo lược đồ diễn tả địa điểm, kích tấc phần quy mô thửa đất mà người sử dụng thửa lục địa kề được quyền sử dụng hạn chế giễu.

+ Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).

+ Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ).

– Số lượng giấy tờ: 01 bộ

Thời gian thực hành: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ thích hợp thức, không kể thời kì thực hành trách nhiệm tài chính và thời kì niêm yết công khai của UBND cấp xã (15 ngày).

– Cơ quan kết nạp giấy tờ: Phòng Tài nguyên và không gian của UBND cấp huyện.

– Lưu ý:

+ Đối với đơn đăng ký, cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK) được ban hành kèm theo tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Đối với tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB); Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ ) được ban hành kèm theo tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Vậy việc game thủ gửi đơn lên UBND cấp xã đề nghị cấp GCNQSD đất là sai thẩm quyền, UBND cấp xã chỉ công nhận về việc đất của game thủ có sử dụng bình ổn hay không chứ chẳng thể cấp sổ đỏ cho game thủ được .

Thứ hai , về việc UBND cấp xã đình chỉ công trình thi công của gia đình game thủ

Giả sử đất của game thủ chưa đủ điều kiện để được cấp giấy CNQSDĐ thì việc đình chỉ là đúng .

Giả sử đất này đã đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì đất này là đất khai phá chưa có mục tiêu là đất thổ cư nên việc xây nhà cũng trái với quy định của luật đất đai .

3. Bài viết tham khảo thêm:

>> Quy định về cấp sổ đỏ cho đất khai phá?

Trên đây là tham vấn của Luật Minh Khuê về Đất khai phá có cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất được không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác game thủ vui lòng liên quan phòng bantham vấn luật pháp trực tuyến qua tổng đài máy tính bảng số: 1900 6162 để được trả lời.

Rất mong nhận được sự hiệp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật pháp Đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời