Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Tổng diện tích ô đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 7.023m2 với diện tích dân số khoảng 1.734 người. Theo UBND thành thị Hà Nội, nguyên lý điều chỉnh là thừa hưởng nội dung căn bản của điều chỉnh quy hoạch cụ thể xây đắp tỷ trọng 1/500 Khu thành phố mới Văn Phú (lần 2) đã được UBND thức giấc Hà Tây (trước đây) phê duyệt.

Nội dung điều chỉnh sẽ điều chỉnh cục bộ các ô đất CT10, CT11 và đường liên lạc (thực hiện theo các văn bản số 237/BXD-HĐXD ngày 9/2/2010 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 1223/HĐXD-QLKT ngày 16/11/2016 của Cục Quản lý hoạt động xây đắp).

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch cụ thể Khu thành phố mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C4, C6, CT7, tỷ trọng 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất), điều chỉnh cục bộ quy hoạch cụ thể Khu thành phố mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8, tỷ trọng 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và công ty môi trường kiến trúc phong cảnh) và điều chỉnh cục bộ quy hoạch cụ thể Khu thành phố mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, tỷ trọng 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và công ty môi trường kiến trúc phong cảnh) được phê duyệt.

Điều chỉnh tác dụng đất đường liên lạc (khoảng 505m2) và gộp với ô đất quy hoạch ký hiệu CT10, CT11 thành ô đất quy hoạch ký hiệu CT10 trên cơ sở từ tầng 1 tới tầng 5 giữ nguyên theo kiến tạo cơ sở đã được Bộ Xây dựng tham dự quan điểm tại các công văn số 237/BXD-HĐXD ngày 9/2/2010, từ tầng kỹ thuật tới tầng mái giữ nguyên theo kiến tạo cơ sở điều chỉnh đã được Cục Quản lý hoạt động xây đắp giám định kèm theo công văn số 1223/HĐXD-QLKT ngày 16/11/2016 song vẫn bảo đảm tác dụng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thích hợp theo quy hoạch phân khu thành phố S4, tỷ trọng 1/5000 được phê duyệt và khớp nối đồng bộ chuỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật với dự an đầu tư Khu thành phố mới Văn Phú.

Theo UBND thành thị Hà Nội, việc điều chỉnh bảo đảm tuân hành quy chuẩn quy hoạch xây đắp vn QCXDVN 01: 2008/BXD, tiêu chuẩn kiến tạo chuyên ngành và các quy chuẩn, quy định hiện hành có ảnh hưởng, khớp nối đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và công ty môi trường kiến trúc phong cảnh toàn Khu thành phố mới Văn Phú.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ

Trả lời