Dự án cao tốc Bắc – Nam: Không để tình trạng nhà đầu tư “tay không bắt giặc”

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Văn phòng Chính phủ vừa có thông tin kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Kết luận nêu rõ, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam là dự án quan yếu nhà nước, vì vậy cần phải thực hành trình Chính phủ phê chuẩn chủ trương đầu tư và các cơ dè bỉu, dè bỉu độ đầu tư trước khi công bố Bộ Chính trị và trình Quốc hội theo đúng quy định luật pháp về đầu tư công.

Phó thủ tướng đề nghị Hội đồng giám định Nhà nước dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam khẩn trương giám định, trình Chính phủ trước 12/5.

Bộ Giao thông chuyên chở phải hoàn tất Báo cáo Bộ Chính trị và Báo cáo Quốc hội về dự án, trong đó làm rõ hơn về tổng mức đầu tư; tiến độ thực hành (khởi công và hoàn tất); phân tách sự cấp thiết, hiệu quả của các cơ dè bỉu, dè bỉu độ đặc thù gắn với tiến độ thực hành dự án.

Về cơ dè bỉu, dè bỉu độ đầu tư, Phó thủ tướng khẳng đinh các cơ dè bỉu, dè bỉu độ đặc thù là cấp thiết để lôi cuốn nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hành; ngoại giả, cần đảm bảo các nguyên lý đấu thầu rộng rãi, công khai, sáng tỏ (không thực hành chỉ định thầu).

Theo đề nghị của Phó thủ tướng, các bộ, ngành có cơ dè bỉu giám sát nghiêm ngặt theo công dụng, nhiệm vụ; có người chịu bổn phận trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chống thất thoát, hoang phí, lợi ích nhóm; không kiến nghị Quốc hội việc cung cấp bảo lãnh (gồm bảo lãnh doanh thu tối thiểu, cam kết chuyển đổi ngoại tệ, bảo hiểm bên thứ ba thay thế Chính phủ thực hành cam kết trong hiệp đồng).

Đối với các cơ dè bỉu, dè bỉu độ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước vietnam có quan điểm bằng văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông chuyên chở trước ngày 15/5/2017 để Bộ Giao thông chuyên chở tổng hợp, công bố Chính phủ phê duyệt, quyết định theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý đưa đoạn Dự án Dầu Giây – Phan Thiết vào triển khai tầm thường toàn tuyến. Thường trực Chính phủ sẽ họp cho quan điểm về dự án này.

Về phương án phóng thích mặt bằng: Để tránh hoang phí đất đai, trong khi việc đầu tư thời đoạn đến để nối thông toàn tuyến chưa được khẳng định tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ phóng thích mặt bằng các đoạn sẽ đầu tư trong thời đoạn phân kỳ (tổng chiều dài 684km).

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông chuyên chở chủ trì, kết hợp với các bộ ngành tác động nghiên cứ, đề nghị kế hoạch phóng thích mặt bằng các đoạn còn lại, trình Thủ tướng.

Kết luận cũng nêu rõ, Ban Chỉ đạo nhà nước sẽ được thành lập để lãnh đạo triển khai đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, chịu bổn phận trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo triển khai dự án; Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở chịu bổn phận về việc triển khai thực hành Dự án.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao Ngân hàng Nhà nước vietnam sớm công bố Thủ tướng Chính phủ biện pháp huy động nguồn vốn trong nước để có thêm nguồn lực đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

Đồng thời, giám sát nghiêm ngặt việc cung cấp tín dụng, đảm bảo Nhà đầu tư phải có bổn phận đảm bảo đủ vốn chủ chiếm hữu theo đúng quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư PPP, không để tình trạng nhà đầu tư dùng toàn thể tiền vay nhà băng để thực hành dự án BOT.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các bộ, ngành tác động cần có cơ dè bỉu giám sát thực hành các dự án đầu tư theo cơ dè bỉu hiệp đồng BOT, đảm bảo nghiêm ngặt.

Nhà đầu tư Hồng Kông quan tâm đến dự án cao tốc Bắc – Nam

Theo N.Mạnh

BizLIVE

Trả lời