Gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích ngoài hạn mức 120m2 không ?

0237dac292.jpeg

Tôi đọc nghị định 43/2014/NĐ-CP điều 20 khoản 1 điểm a: a) Đối với thửa đất có nhà đất mà quy mô thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức xác nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức xác nhận đất ở) thì toàn cục quy mô thửa đất được xác nhận là đất ở.

Trường thích hợp thửa đất có nhà đất mà quy mô thửa đất lớn hơn hạn mức xác nhận đất ở thì quy mô đất ở được xác nhận bằng hạn mức xác nhận đất ở; trường thích hợp quy mô đất xây đắp nhà đất và các công trình dịch vụ đời sống lớn hơn hạn mức xác nhận đất ở thì xác nhận quy mô đất ở theo quy mô thực tiễn đã xây đắp nhà đất và các công trình dịch vụ đời sống đó;”

Vậy gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất phần quy mô ngoài hạn mức 120m2 không?

Mong nhận sự tham mưu của Công ty!

Xin chân tình cảm ơn!

Người gửi: NVT

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật pháp Đất đaicủa đơn vị Luật Minh Khuê

Gia đình tôi có phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích ngoài hạn mức 120m2 không ?

Luật sư tham mưu Luật Đất đai trực tuyến, gọi:1900 6162

Trả lời:

Chào game thủ, cảm ơn game thủ đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Vấn đề của game thủ chúng tôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất

Nội dung giải đáp:

Căn cứ vào Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ – CP quy định về tiền sử dụng đất :

Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, xác nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục tiêu sử dụng, được xác nhận quyền sử dụng đất.

2. Mục đích sử dụng đất.

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

Như vậy, theo quy định thì có ba căn cứ để tính tiền sử dụng đất một là quy mô đất, hai là mục tiêu sử dụng đất, ba là giá đất. Diện tích đất được giao, được chuyển mục tiêu sử dụng, được xác nhận quyền sử dụng ở đây theo quy định được hiểu là toàn cục quy mô đất (cả đất trong hạn mức và vượt hạn mức). Trường thích hợp chi tiết của gia đình game thủ, quy mô đất phải nộp thuế là toàn cục quy mô mảnh đất được quốc gia xác nhận quyền sử dụng đất (cả đất trong hạn mức và vượt hạn mức). Nên gia đình game thủ phải nộp tiền sử dụng đất cho toàn cục quy mô đất đang sử dụng, bao gồm cả 120m2 trong hạn mức và 209 m2 đất vượt hạn mức.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi. Nếu game thủ còn điều gì thắc mắc xin vui lòng liên can đến tổng đài19006162 để được tham mưu trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai.