Giải quyết tranh chấp đất khai hoang ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Năm 2000 gia đình tôi làm nhà và sống trên mảnh đất này cho tới nay; năm 2007 ubnd huyên ổn đánh giá ông đang đưa vào lên tiếng quy mô làm phổ biến của 2 nhà vào quy mô đất của ông đang, gia đình tôi hoàn toàn không hay biết, huyện cũng không làm việc với gđ tôi; sau đánh giá ubnd huyện ra quyết định thu hồi cục bộ quy mô sử dụng không hiệu quả, chỉ để lại 12 ha gia đình tôi làm nhà đất từ năm 2000 và trồng rừng có hiệu quả; 8/2007 ông đang có đơn gửi ubnd xã cưk roá. 11/2007 ông đang có đơn khiếu nai gửi ubnd huyện, trong đơn đều có trình bày quá trính làm phổ biến của 2 gia đình và đề xuất xã, huyện quan tâm giải quyết cho hộ gia đình tôi 40 ha đât( tức1/2 quy mô đất làm phổ biến của 2 gia dinh) vì gia đình tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức và chưa có đất ở, đất sinh sản, nhưng đề xuất này không đươc huyện giải quyết vì huyện chỉ giải quyết đề xuất thúc đẩy tới lợi quyền trực tiếp của ông đang, phần gia đình tôi vẫn sinh sản và sinh sống trên mảnh đất 12 ha, quy mô đất 12 ha xung quanh co nhà tôi đã trồng rừng được khai hoang và trồng lạ lên tốt, tới năm 2013 ông đang kiện tôi ra toà đòi đất, toà đã thụ lý nhưng gần xử thì ông đang lại rút đơn và toà ra quyết định đình chỉ vụ án, song tới 6/2015 ông đang lại kiện ra toà án đòi đất của gia đình tôi, gia đình tôi đã khai trọn vẹn quá trình sử dụng đất của gia đình tôi và cung cấp các giấy má chứng minh việc 2 gia đình làm phổ biến và giấy công nhận của thôn trưởng từ năm 2000 cho đên nay để chứng minh gia đình tôi là người trực tiếp sinh sản liên tục trên mảnh đất này, giấy này có công nhận của ubnd xã, toà gần sử thì ông đang lại rút đơn, 7/2015 toà ra quyết định đình chỉ vụ án vì ông đang xin rút đơn được toà bằng lòng. Việc ông đang kiện rồi rút đơn nhiều lần làm gia đình tôi quá ư mỏi mệt và không yên ổn tâm sinh sản, năm 2009 huyện công ty đo để cấp bìa nhưng vì ông đang có đơn tranh câu chấpn xã không khiến cho gia đình tôi. Xin hỏi: – hiện giờ ông đang rút đơn không còn kiện nữa thì gia đình có được làm thủ tục cấp bìa đỏ không? Vì xã cứ vin vào đất đang có tranh câu chấpn không làm thủ tục cấp bìa cho gia đình tôi mặc dầu tôi đã cung cấp quyết định đình chỉ vụ án của toà án cho xã rồi, nếu xã không làm thủ tục cấp bìa cho gia đình thì tôi phải làm sao? Xin trân trọng cảm ơn trạng sư tham mưu!

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên ổn mục tham mưu luật pháp đất đai công ty luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào người chơi, cảm ơn người chơi đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với thắc mắc của người chơi, chúng tôi xin được trả lời và tham mưu như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nội dung tham mưu:

Căn cứ tại Điều 101 Luật đất đai năm 2013 có quy định về cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy má về quyền sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực chấp hành mà không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gian nan, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khác lạ gian nan, nay được Ủy ban dân chúng cấp xã nơi có đất công nhận là người đã sử dụng đất định hình, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng định hình từ trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2004 và không vi phạm luật pháp về đất đai, nay được Ủy ban dân chúng cấp xã công nhận là đất không có tranh chấp, thích thích hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể xây đắp thành phố, quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê chuẩn đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất”.

Như vậy, trước đó, việc ông Đ làm đơn kiện gia đình người chơi nên quy mô đất người chơi đang sử dụng bị coi là đất có tranh chấp. Tuy nhiên, nay ông Đ đã rút đơn kiện và tòa cũng đã hài lòng đề xuất rút đơn và đình chỉ vụ án, vậy, quy mô đất của người chơi không còn bị coi là đất có tranh câu chấpn được cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất đúng theo những quy định của Luật đất đai 2013.

Như vậy, để bảo đảm đất của người chơi không bị coi là đất có tranh chấp, người chơi nên giải quyết dứt điểm vụ việc với ông Đ để bảo đảm ông Đ không tiếp tục kiện và quy mô đất của người chơi được xác định rõ ràng.

Thêm vào đó, thẩm quyền cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất được quy định trong Luật đất đai 2013 như sau:

Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất

1. Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho công ty, cơ sở tôn giáo; người vn định cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hành dự án đầu tư; công ty nước ngoài có tính năng ngoại giao.

Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc được ủy quyền cho cơ cỗ áo nguyên ổn và không gian cùng cấp cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

2. Ủy ban dân chúng cấp huyện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân, người vn định cư ở nước ngoài được chiếm hữu nhà đất gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại vn.

3. Đối với những trường thích hợp đã được cấp Giấy chứng thực, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu công trình xây đắp mà thực hành các quyền của người sử dụng đất, chủ chiếm hữu của cải gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng thực, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu công trình xây đắp thì do cơ cỗ áo nguyên ổn và không gian thực hành theo quy định của Chính phủ

Như vậy, UBND cấp xã không có thẩm quyền cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường thích hợp đất của người chơi không còn tranh chấp mà vẫn không được tiến hành cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất, người chơi có thể tiến hành khiếu nại như sau:

Điều 209. Tiếp nhận và xử lý nghĩa vụ của thủ trưởng, công chức, nhân viên thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm lớp lang thực hành các thủ tục hành chính

1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, nhân viên thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, công chức địa chính xã, phường, thành phố vi phạm các quy định về lớp lang, thủ tục, thời hạn đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất, thu hồi đất, làm thủ tục thực hành quyền của người sử dụng đất, cấp Giấy chứng thực thì có quyền gửi đơn kiến nghị tới người có thẩm quyền theo quy định sau đây:

a) Đối với vi phạm của công chức địa chính xã, phường, thành phố thì gửi kiến nghị tới Chủ tịch Ủy ban dân chúng cấp xã;

b) Đối với những vi phạm của công chức, nhân viên thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì gửi kiến nghị tới thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó;

c) Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị tới Chủ tịch Ủy ban dân chúng cùng cấp.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban dân chúng hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có nghĩa vụ coi xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết.

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham mưu này là để các cá nhân, công ty tham khảo.

Trường thích hợp trong nội dung tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý đối tượng mua hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật đất đai.

Trả lời