Giấy tờ đất cần thiết để xin phép xây dựng

8b976ceae0.jpeg

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2017 có hiệu lực từ ngày 25-6, quy định các loại giấy má phù hợp lí về đất đai để cấp giấy phép xây đắp.

Các loại giấy công nhận về nhà, đất

Theo nghị định, giấy má phù hợp lí về đất đai để cấp giấy phép xây đắp thuộc một trong các loại sau:

Thứ nhất, giấy công nhận (GCN) quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001, Luật Đất đai năm 2003.

Thứ hai, GCN quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật tương tác tới đầu tư xây đắp căn bản số 38/2009.

Thứ ba, GCN quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định tại Nghị định số 60/1994 về quyền chiếm hữu nhà đất và quyền sử dụng đất ở tại thành thị, Nghị định 61/1994 về trao đổi và kinh doanh nhà đất.

Thứ tư, GCN quyền chiếm hữu nhà đất; GCN quyền chiếm hữu công trình xây đắp đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh Nhà ở năm 1991; Luật Nhà ở năm 2005; Nghị định 81/2001 về việc người vietnam định cư ở nước ngoài mua nhà đất tại vietnam; Nghị định 95/2005 về việc cấp GCN quyền chiếm hữu nhà đất, quyền chiếm hữu công trình xây đắp; Nghị định 90/2006 quy định cụ thể và chỉ dẫn chấp hành Luật Nhà ở…

Nhiều giấy tờ khác không phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn được chấp nhận để được cấp phép xây dựng. (Một cao ốc đang được xây dựng ở quận Phú Nhuận, TP.HCM)
Nhiều giấy má khác không phải là giấy công nhận quyền sử dụng đất vẫn được hài lòng để được cấp phép xây đắp. (Một cao ốc đang được xây đắp ở quận Phú Nhuận, TP.HCM)

.Thứ năm, các loại giấy má đủ điều kiện để cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp GCN.

Thứ sáu, giấy má về đất đai đối với trường phù hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất từ sau ngày 1-7-2004 nhưng không có GCN quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo quy định của luật pháp về đất đai.

Các văn bản chuẩn y xây đắp

Ngoài ra, theo Nghị định 53/2017, một số giấy má sau cũng được xem là phù hợp lí để cấp giấy phép xây đắp:

Thứ nhất, GCN quyền sử dụng đất hoặc văn bản bằng lòng về vị trí xây đắp của UBND cấp huyện đối với công trình xây đắp đại dương lăng xê, trạm viễn thông… tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục tiêu sử dụng để xây đắp và không được chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất.

Thứ hai, hiệp đồng thuê đất được giao ước giữa chủ đầu tư xây đắp công trình và người quản lý, sử dụng công trình liên lạc. Ngoài ra văn bản bằng lòng của cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền về liên lạc đối với công trình được phép xây đắp trong khuôn khổ đất dành cho liên lạc theo quy định của luật pháp.

Thứ ba, văn bản của cơ quan quốc gia có thẩm quyền chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với trường phù hợp người sử dụng đất đã có giấy má phù hợp lí về đất đai theo quy định nhưng đề xuất được cấp giấy phép xây đắp sử dụng vào mục tiêu khác với mục tiêu sử dụng đất đã được ghi trên giấy má đó.

Thứ tư, văn bản của cơ quan quốc gia có thẩm quyền đã cấp GCN quyền sử dụng đất, theo đề xuất của cơ quan cấp giấy phép xây đắp, để xác định quy mô các loại đất với trường phù hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy má phù hợp lí về đất đai theo quy định nhưng trên các giấy má đó không ghi rõ quy mô các loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép xây đắp.

Người xin phép phải kê khai đúng

Theo Nghị định 53/2017, cơ quan cấp giấy phép xây đắp căn cứ quy định tại nghị định này và các quy định khác có tương tác để cấp giấy phép xây đắp theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hành hoạt động xây đắp.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, chân thực trong việc cung cấp các loại giấy má phù hợp lí về đất đai theo quy định tại nghị định này khi thực hành thủ tục cấp giấy phép xây đắp; thực hành toàn vẹn trách nhiệm tài chính tương tác tới đất đai theo quy định của luật pháp.

_______________________________

Trường phù hợp giấy tờ đề xuất cấp giấy phép xây đắp đã được nộp trước ngày có hiệu lực chấp hành của nghị định này nhưng chưa được cấp giấy phép xây đắp thì doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đề xuất cấp giấy phép xây đắp (gọi tầm thường là chủ đầu tư) cập nhật giấy má phù hợp lí về đất đai theo quy định tại nghị định này để được cấp giấy phép xây đắp.

Theo GIA HI – MAI TÂM

Pháp Luật TPHCM

Trả lời