Hà Nội ban hành bảng giá làm căn cứ tính phí trước bạ khi chuyển nhượng nhà

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Cụ thể, giá xây đắp mới nhà đất đối với phổ biến cư dưới 5 tầng là 6.766.000 đồng/m2; từ 5-7 tầng là 8.733.000 đồng/m2; từ trên 7 tầng tới dưới 10 tầng là 8.896.000 đồng/m2, từ trên 10 tầng tới dưới 15 tầng là 15 9.314.000 đồng/m2; từ trên 15 tầng tới dưới 18 tầng là 9.946.000 đồng/m2; từ trên 18 tầng tới dưới 20 tầng là 10.352.000 đồng/m2; từ trên 20 tầng tới dưới 25 tầng là 11.609.000 đồng/m2 và từ trên 25 tầng là 12.192.000 đồng/m2.

Đối với nhà đất đơn nhất: Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn 1.864.000 đồng/m2; nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ 4.902.000

đồng/m2; nhà từ 2-3 tầng, kết cấu sườn chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép 7.448.000 đồng/m2; Nhà kiểu vi la từ 2-3 tầng, kết cấu sườn chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép 9.388.000 đồng/m2; nhà đất đơn nhất cao từ 4 tầng trở lên, kết cấu sườn chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép sẽ vận dụng theo giá xây đắp mới nhà đất phổ biến cư.

Đối với công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trọng điểm thương nghiệp dưới 5 tầng giá xây đắp mới là 7.923.000 đồng/m2; từ trên 5 tầng tới dưới 7 tầng là 8.753.000 đồng/m2 và từ trên 7 tầng là là 10.261.000 đồng/m2.

Giá tối thiểu xây đắp mới tính cho 1m2 sàn căn hộ của từng căn hộ đơn nhất vận dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ đơn nhất trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng được tính như sau: Giá 1m2 sàn căn hộ = Giá 1m2 sàn xây đắp : Hệ số của tổng quy mô sàn sử dụng riêng so với tổng quy mô sàn xây đắp của tòa nhà.

Giá xây đắp mới đối với nhà xây thô có hoàn thành mặt ngoài (chưa hoàn thành bên trong) bằng 65% giá xây đắp nhà đất mới.

Giá tính lệ phí trước bạ nhà vườn: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu vi la từ 2 tới 3 tầng, kết cấu sườn chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép.

Ngoài ra, giá xây đắp mới nhà xưởng, kho chao đảo từ 1.601.000 – 7.899.000 đồng/m2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/5/2017 và thay thế Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 và Quyết định số 4974/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Kiều Châu

BizLive