Hà Nội sẽ có khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Theo đó, khu vực nghiên cứu Quy hoạch cụ thể Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ trọng 1/500 thực dân địa giới hành chính phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thị thành Hà Nội. Tổng quy mô đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 15,085ha.

Việc lập quy hoạch cụ thể Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng nhằm điều tra, khảo sát và phân tách kiểm tra về hiện trạng sử dụng đất, khớp nối các dự án có thúc đẩy; đề xuất cơ cấu quy hoạch bảo đảm đồng bộ về tính năng sử dụng đất, môi trường kiến trúc phong cảnh và hạ tầng kỹ thuật.

Tính toán, xác định các khu tính năng trong Khu công viên sinh thái (công viên mở) và các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (cây xanh, vườn hoa chuyên đề, mặt nước, tỷ trọng công trình phục vụ công cộng, TDTT, chỗ đỗ xe…) bảo đảm sự đồng bộ, khoa học, nhằm khai khẩn, sử dụng kiệm ước, hiệu quả quỹ đất thành thị, tuân hành Quy hoạch được ưng chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng vietnam và tiêu chuẩn kiến tạo chuyên ngành.

Đề xuất biện pháp về quy hoạch kiến trúc, công ty đồng bộ về môi trường kiến trúc phong cảnh Khu công viên sinh thái. Xây dựng đồng bộ chuỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đã và đang triển khai xây đắp, ăn nhập với định hướng môi trường tại Quy hoạch phân khu thành thị H2-4 được ưng chuẩn.

UBND TP giao tổ chức công ty lập quy hoạch là Công ty cổ phần Đầu tư phát hành hạ tầng và thành thị Vĩnh Hưng, có bổn phận công ty nghiên cứu lập Quy hoạch cụ thể tỷ trọng 1/500 theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được UBND Thành phố thông qua.

Phối phù hợp nghiêm ngặt với các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình lập quy hoạch cụ thể; kết phù hợp triển khai đồng bộ, bảo đảm phù hợp nhất và khớp nối với các quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành trong khuôn khổ nghiên cứu; thải trừ khối lượng và kinh phí trùng lặp; chủ động đề xuất và toá gỡ những vướng mắc gian truân (nếu có) và thực hành đúng các lớp lang, thủ tục lập quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Vĩnh Hưng có bổn phận kết phù hợp cung cấp tài liệu, số liệu về quy hoạch tổng thể phát hành kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất đai, xây đắp công trình và các dự án đầu tư trong khu vực; tạo điều kiện để Công ty cổ phần Đầu tư phát hành hạ tầng và thành thị Vĩnh Hưng trong quá trình công ty lấy quan điểm của các cơ quan, công ty, cá nhân và cộng đồng cư dân có thúc đẩy về nội dung đồ án quy hoạch cụ thể, bảo đảm các đề xuất về chất lượng và thời kì lập đồ án theo quy định.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội chịu bổn phận giám định nội dung, nhân tố giấy tờ của đồ án quy hoạch cụ thể theo quy định của Luật, trình UBND Thành phố coi xét, thông qua.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ/UBND Hà Nội