Hỏi về giấy mua bán đất ?

943c1cd43f.png

Đến nay, cả hai bên đều bị mất giấy má này, người ta thỏa thuận làm giấy trao đổi mới ( thay cho giấy cũ, về nội dung và thời kì) để làm thủ tục của họ. Nhưng mẹ tôi đã mất năm 1997, trường hợp này có thể làm lại giấy đó được không và nếu có thì cấp chính quyền nào có thể chứng nhận cho việc trao đổi này. Làm giấy mới ghi thời điểm bán năm 1993 mà không có chữ ký của mẹ tôi có được không? Hay trạng sư tham mưu cho tôi có thể làm được không? Trân trọng cảm ơn trạng sư!

Người hỏi: PH

Câu hỏi được chỉnh sửa từchuyên mục hỏi đáp luật phápcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tham mưu luật pháp trực tuyến qua laptopgọi:1900 6162

Trả lời

1.Cơ sở pháp lý

-Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội;

-Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về chỉ dẫn việc công chứng, chứng nhận hiệp đồng, văn bản thực hành quyền của người sử dụng đất.

2.Nội dung giải đáp

2.1.Thứ nhất về vấn đề trường hợp này có thể làm lại giấy đó được không và nếu có thì cấp chính quyền nào có thể chứng nhận cho việc trao đổi này.

Do hiệp đồng trao đổi giữa hai bên chỉ viết tay và giờ đã mất mà không còn lưu trứ gì thì gia đình game thủ và gia đình kia hoàn tianf có thể tiến hành ký kết hiệp đồng trao đổi theo quy định của luật pháp.

Căn cứ Tiểu mục 2 Mục I Thông tư số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT:

“2. Công chứng, chứng nhận hiệp đồng, văn bản về BĐS

2.1. Hợp đồng, văn bản về BĐS mà bên có BĐS là công ty trong nước, người vietnam định cư ở nước ngoài, công ty nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì công chứng tại Phòng Công chứng.

2.2. Hợp đồng, văn bản về BĐS mà bên có BĐS là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được chọn lựa cách thức công chứng tại Phòng Công chứng hoặc chứng nhận tại Uỷ ban quần chúng. # xã, phường, thành phố nơi có BĐS.

2.3. Hợp đồng, văn bản về BĐS trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp cao thì công nhận tại Ban quản lý Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu Kinh tế, Ban quản lý Khu công nghiệp cao (sau đây gọi là Ban quản lý).”

Như vậy hai bên có thể tiến hành chứng nhận tại UBND cấp xã nơi có đất hoặc công chứng tại Văn phòng công chứng.

2.2.Thứ hai về vấn đề làm giấy mới ghi thời điểm bán năm 1993 mà không có chữ ký của mẹ tôi có được không?

Căn cứ Điều 122 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao thiệp dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người tham dự giao thiệp có năng lực hành vi dân sự;

b) Mục đích và nội dung của giao thiệp không vi phạm điều cấm của luật pháp, không trái đạo đức xã hội;

c) Người tham dự giao thiệp hoàn toàn tình nguyện.

2. Hình thức giao thiệp dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao thiệp trong trường hợp luật pháp có quy định.”

Như vậy nếu khi hiệp đồng được ký kêt mà các nhân bên bán là mẹ game thủ đã mất thì không bảo đảm điều kiện có hiệu lực của giao thiệp dân sự nên giao thiệp này sẽ bị vô hiệu.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI.

Trả lời