Không có thông báo thu hồi đất?

thu-hoi-dat5.jpg

Nhưng tôi không đồng ý bởi khi tôi hỏi quyết định thu hồi đâu thì xã không đưa ra được. Luật sư cho tôi hỏi xã tôi thu hồi như vậy là đúng hay sai? Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật pháp đất đai của đơn vị luật Minh Khuê.

Không có thông báo thu hồi đất?

Luật sư tham mưu luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi! Cảm ơn người chơi đã gửi câu hỏi tới thư mục tham mưu của đơn vị chúng tôi, với câu hỏi của người chơi chúng tôi xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013

Nội dung phân tách:

Điều 67 Luật Đất đai quy định:

“Điều 67. Thông báo thu hồi đất và thực hiện quyết định thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an toàn; sản xuất kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, đủng đỉnh nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan quốc gia có thẩm quyền phải thông tin thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông tin thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

2. Trường thích hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan quốc gia có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ tới hết thời hạn thông tin thu hồi đất.

3. Người có đất thu hồi có nghĩa vụ kết thích hợp với cơ quan, doanh nghiệp làm nhiệm vụ bồi hoàn, phóng thích mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây đắp phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư.

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thực hiện và phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền duyệt được ban bố công khai, người có đất thu hồi phải thực hiện quyết định thu hồi đất.”

Căn cứ vào quy định luật pháp trên cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất nhà người chơi khi thu hồi cần phải:

– Thứ nhất: trước khi có quyết định thu hồi đất, đủng đỉnh nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan quốc gia có thẩm quyền phải thông tin thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết

– Thứ hai: quyết định thu hồi đất có hiệu lực thực hiện và phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền duyệt được ban bố công khai.

Do đó, xã không đưa ra được quyết định thu hồi là trái với quy định luật pháp.

Trên dây là những tham mưu của chúng tôi về vấn đề của người chơi. Cảm ơn người chơi đã tin tưởng và chọn lọc đơn vị chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai

Trả lời