Kiểm toán Nhà nước kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất dự án Thanh Xuân Complex

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-KTNN ngày 06/03/2017 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu thị thành trên địa bàn thị thành Hà Nội thời đoạn 2013-2016, nhằm kiểm tra việc vâng lệnh luật pháp, tính hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất khu thị thành, nhằm phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, phao phí, sai phạm trong quản lý và sử dụng đất thị thành; xác định rõ bổn phận của cộng đồng, cá nhân và kiến nghị xử lý vi phạm…

Từ ngày 24/3/2017 đến 8/5/2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã thực hành kiểm tra, đối chiếu việc quản lý và sử dụng đất tại dự án Thanh Xuân Complex – số 6 Lê Văn Thiêm do Công ty CP Phát triển Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Nội dung: kiểm toán thực hiện các quy định của luật pháp về giao đất, cho thuê đất, vâng lệnh về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; kiểm toán về xác định giá đất, đơn giá thuê đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất; kiểm toán triển khai dự án, tiến độ dự án; kiểm toán tính hiệu quả và hiệu lực trong quá trình thực hành dự án…

Ngày 9/5/2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã có biên bản kiểm toán công nhận số liệu và tình hình kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất dự án Thanh Xuân Complex, cho thấy Dự án Thanh Xuân Complex được UBND thị thành Hà Nội chuẩn y CTCP Phát triển Thanh Xuân chuyển mục tiêu sử dụng đất tại số 6 Lê Văn Thiêm thực hành dự án khu hổ lốn thương nghiệp, phục vụ Thanh Xuân Complex.

Tại Quyết định số 7193/QĐ-UBND ngày 28/12/2015, tổng quy mô đất được giao là 14.744m2, trong đó quy mô xây nhà đất thấp tầng 5.609m2, quy mô 2.600m2 xây công trình hổ lốn cao tầng và nhóm nhà đất 24 tầng, quy mô 3.633m2 trồng cây trồng và liên lạc, dưới là tầng hầm và 2.902m2 đường liên lạc nội bộ.

Cho đến giữa 04 tuần 5/2017, dự án Thanh Xuân Complex đã thực hành căn bản phần thô khu nhà thấp tầng và đã xây đến tầng 13 khu tầm thường cư. Dự kiến hoàn tất vào quý 4/2018, sau khi hoàn tất dự án sẽ đồng bộ, bảo đảm khớp nối với khu vực xung vòng quanh, góp phần tạo nên gương mặt mới hiện đại cho quận Thanh Xuân.

Theo Kiểm toán Nhà nước, về căn bản Chủ đầu tư thực hành đúng theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch về xây đắp trong thực hành dự án khu thị thành mới: Quy hoạch của dự án được phê chuẩn theo lớp lang, Chủ đầu tư thực hành đúng quy hoạch tầm thường của quận Thanh Xuân, của Thành phố Hà Nội và quy chuẩn tầm thường của Nhà nước.

UBND Thành phố Hà Nội hài lòng chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng 14.744m2 tại số 6 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính quận Thanh Xuân từ sinh sản kinh doanh sang đất ở hổ lốn để thực hành dự án đầu tư và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận Thanh Xuân (Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 2/10/2013).

Kiểm toán Nhà nước khu vực 1 đã xác định quy mô đất thu tiền sử dụng đất, thuê đất, quy mô đất không thu tiền sử dụng đất để xác định để xác định giá thu tiền sử dụng đất. Các số liệu đối chiếu cho thấy không có sự không bằng nhau giữa số kiểm toán và số lên tiếng.

Từ đó, số tiền sử dụng đất mà Chủ đầu tư phải nộp theo thông tin của cơ quan thuế là 477.118.920.530 đồng (theo quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND thị thành Hà Nội). Chủ đầu tư đã nộp đủ.

“Về căn bản các cơ quan có thẩm quyền đã thực hành theo đúng quy trình, đúng thẩm quyền. Khi xác định giá đất đã có căn cứ xác định theo quy định, ứng dụng đúng theo tiêu chuẩn định mức quốc gia quy định”. Văn bản nêu rõ.

Về vâng lệnh luật pháp khi triển khai dự án:

Dự án Thanh Xuân Complex đã được các cơ quan có thẩm quyền hài lòng quy hoạch, chủ trương đầu tư và xây đắp, quyết định chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất. Chẳng hạn Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có văn bản số 4121/QHKT-TMB-PAKT (P8) ngày 14/9/2015 hài lòng tổng mặt bằng, ngày 2/12/2015, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 6612/QĐ-UBND Quyết định phê chuẩn chủ trương đầu tư, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 7193/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 chuẩn y chuyển múc đích sử dụng đất…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hành dự án có điều chỉnh kiến tạo phần tầng hầm, từ 2 tầng hầm và 01 tầng lửng thành 3 tầng hầm. Việc điều chỉnh này đã được Sở Quy hoạch kiến trúc hài lòng , Cục Quản lý hoạt động xây đắp (Bộ Xây dựng) có quan điểm bảo đảm về bình an xây đắp.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, qua đối chiếu cho thấy việc đổi thay điều chỉnh kiến tạo phần tầng hầm căn bản không ảnh hướng đến liên lạc thị thành, hạ tầng xã hội, không thúc đẩy đến quy mô của dự án, không làm ngày càng tăng bổn phận tài chính của chủ đầu tư và không thúc đẩy đến không gian. Dự án này cũng đã có lên tiếng kiểm tra thúc đẩy không gian đã được UBND thị thành Hà Nội phê chuẩn.

Bình An

Theo Thời đại