Kiến nghị Thủ tướng về vụ 60 dự án BĐS khiến cả thị trường xôn xao

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản số 2000/BTC-TTr ngày 15/02/2017 lên tiếng kết quả thực hành chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 10285/TB-VPCP ngày 29/11/2016 về việc rà soát việc sử dụng đất của các đơn vị cổ phần hóa.

Đáng lưu ý là Bộ Tài chính có kiến nghị “Thủ tướng Chính phủ đề xuất Chủ tịch Ủy ban dân chúng các thức giấc, thức giấc thành tạm bợ đình chỉ thi công các dự án xây đắp nhà cao tầng đang triển khai thực hành tại trọng tâm thức giấc thành lớn mà chưa thực hành đúng thẩm quyền giao sử dụng đất không qua đấu giá và phải tổng hợp lên tiếng Thủ tướng Chính phủ theo đúng thẩm quyền (quy định tại điều 118 Luật Đất đai năm 2013).”

Ông Lê Hoàng Châu cho biết “đồng tình với chỉ huy của các Phó Thủ tướng Chính phủ khi phê chuẩn, giải quyết vấn đề này”.

Đồng thời, tại Hội nghị ông Châu kiến nghị Thủ tướng phê chuẩn, sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc Quyết định thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 bốn tuần 01 năm 2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 bốn tuần 10 năm 2008, Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 bốn tuần 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, để tạo hành lang pháp lý sáng tỏ, đồng đẳng, cạnh tranh, nghiêm ngặt nhằm thực hành chủ trương xếp đặt lại, xử lý nhà, đất thuộc chiếm hữu quốc gia, di dời các cơ sở gây ô nhiễm không gian và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây đắp thức giấc thành.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có quan điểm với Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai về chế định đấu giá quyền sử dụng đất; sửa đổi Luật Đấu thầu về chế định đấu thầu dự án có sử dụng đất để bảo đảm tính công khai, sáng tỏ, đồng đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khắc phục hiện tượng đấu giá, đấu thầu có dấu hiệu có “chân gỗ”, “quân xanh, quân đỏ”.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ vẫn để các chủ đầu tư được tiếp tục triển khai thi công dự án để hoàn tất dự án đưa vào sử dụng, tránh hoang phí thời kì và tài sản xã hội, và bảo đảm lợi quyền của người mua nhà trong dự án;

Trong trường hợp dự án bị thanh tra, đánh giá thì Hiệp hội đề xuất vẫn cho chủ đầu tư tiếp tục thi công dự án nhưng với điều kiện chủ đầu tư dự án phải có văn bản cam kết thực hành bổn phận tài chính nảy sinh (nếu có) đối với dự án sau khi đã có kết luận thanh tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.

Hiệp hội kiến nghị đối với người mua nhà đã giao ước và thực hành giao kèo mua nhà tại các dự án này là bên ngay tình, không có lỗi, nên không phải chịu nghĩa vụ đối với các bổn phận tài chính nảy sinh của chủ đầu tư dự án (nếu có).

Nhật Minh

Theo Trí thức trẻ

Trả lời