Miễn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất với thân nhân liệt sĩ ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

>> Luật sư tham vấn chuyển mục tiêu sử dụng đất, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi, cảm ơn người chơi đã tin tưởng và gửi câu hỏi yêu cầu tham vấn luật tới Bộ phận trạng sư tham vấn luật pháp đất đai của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của người chơi đã được hàng ngũ trạng sư của Chúng tôi nghiên cứu và tham vấn chi tiết như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 45/2014/NĐ-CP chỉ dẫn chấp hành luật đất đai 2013.

Thông tư 76/2014/ TT-BTC chỉ dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP

Quyết định 118/QĐ-TTg năm 1996 sửa đổi bổ sung bằng quyết định 117/2007/QĐ- TTg

2. Luật sư tham vấn:

Kể từ ngày 1/7/2014 thì chế độ thu tiền sử dụng đất được thực hành theo luật đất đai năm 2013, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 76/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính. Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 14 pháp lệnh người có công với cách mệnh ngày 29/6/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp của người chơi, mẹ người chơi là vợ liệt sĩ thì bản thân mẹ ruột người chơi được xác định là thân nhân liệt sĩ theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mệnh.

Theo đó, khi mẹ người chơi được cơ quan quốc gia có thẩm quyền chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất thì được ưu đãi giảm tiền sử dụng đất đối với phần quy mô trong hạn mức giao đất tại địa phương. Mức ưu đãi giảm tiền sử dụng đất tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.Đối với phần quy mô đất còn lại (nếu có), mẹ người chơi phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức không ngang nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất với mục tiêu sử dụng đất ban sơ với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất đã được chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất sang tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.( ví dụ mẹ người chơi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở thì mẹ người chơi sẽ được giảm tiền sử dụng đất đối với phần quy mô trong hạn mức giao đất ở tại địa phương; phần quy mô còn lại mẹ người chơi phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức không ngang nhau giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền với tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục tiêu của cơ quan quốc gia có thẩm quyền)

Việc hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất nêu trên được thực hành theo lớp lang, thủ tục và giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều 13; khoản 2, Điều 14; khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính và các quy định về hỗ trợ người có công với cách mệnh cải thiện nhà đất tại các Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Để được giảm tiền sử dụng đất, yêu cầu bà Mai sẵn sàng toàn vẹn giấy tờ, liên can với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được chỉ dẫn theo quy định.

Tham khảo bài viết tương tác:

Chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất ?

Chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất, tách thửa ?

Miễn giảm thuế chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất ?

Mọi vướng mắc người chơi vui lòng đàm đạo trực tiếp với phòng ban trạng sư tham vấn luật pháp đất đai trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900 6162để nhận được sự tham vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự cộng tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật pháp Đất đai – Công ty luật Minh Khuê