Mua bán nhà bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi của mình đến chuyên mục tham vấn của Chúng tôi. Câu hỏi của người chơi chúng tôi xin được trả lời như sau:

Điều 450Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về cách thức giao kèo trao đổi nhà đất:

Hợp đồng trao đổi nhà đất phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng nhận, trừ trường phù hợp lí luật có quy định khác.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 93 Luật nhà đất 2005 cũng quy định:

Điều 93. Trình tự, thủ tục trong giao tiếp về nhà đất

“3. Hợp đồng về nhà đất phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng nhận của Uỷ ban quần chúng cấp huyện đối với nhà đất tại thành thị, chứng nhận của Uỷ ban quần chúng xã đối với nhà đất tại nông thôn, trừ các trường phù hợp sau đây:

a) Cá nhân cho thuê nhà đất dưới sáu tháng;

b) Bên bán, bên cho thuê nhà đất là công ty có công dụng kinh doanh nhà đất;

c) Thuê mua nhà đất xã hội;

d) Bên tặng cho nhà đất là công ty.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 tại Điều 450 và các văn bản luật pháp có thúc đẩy về cách thức giao kèo trao đổi nhà đất thì giao kèo phải được lập thành văn bản, có chứng nhận của công chứng hoặc chứng nhận của UBND cấp có thẩm quyền. Hợp đồng trao đổi nhà không thỏa mãn các điều kiện kiện sẽ bị coi là vô hiệu. Theo quy định tại Điều 137 về hậu quả pháp lý của giao tiếp dân sự vô hiệu thì các bên phải hoàn trả nhau những gì đã nhận: Bên mua trả lại nhà, bên bán trả lại tiền nhà đã nhận. Bên nào có lỗi trong việc làm cho giao kèo bị vô hiệu sẽ phải bồi hoàn thiệt hại cho bên kia.

Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao tiếp dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm nảy sinh, đổi thay, kết thúc quyền, trách nhiệm dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao tiếp dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban sơ, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường phù hợp của cải giao tiếp, huê lợi, lợi tức thu được bị trưng thu theo quy định của luật pháp. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi hoàn.

Do vậy, trong trường phù hợp của người chơi vừa nêu, nếu gia đình người chơi không muốn bán căn nhà đó thì không nên công chứng giao kèo trao đổi nhà đất. Tuy nhiên nếu việc không hoàn thành cách thức của phù hợp

Như vậy, việc trao đổi nhà đất chỉ có giấy viết tay là không phù hợp lí và chứa đựng rất nhiều không may. Nếu có tranh chấp nảy sinh, trong trường phù hợp bị kiện, người mua có kỹ năng mất trắng. Bởi lẽ, trao đổi trao tay khi ra Tòa sẽ không được bằng lòng là cách thức trao đổi phù hợp lí. Do đó, sẽ bị coi là giao tiếp vô hiệu, mà theo quy định của BLDS “Khi giao tiếp dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban sơ, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận…”. Nếu trả lại nhà, đất thì trong bất kỳ trường phù hợp nào thiệt thòi cũng thuộc về người mua.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI

——————————————

Trả lời