Năm 2016, doanh thu từ bất động sản của Sacomreal tăng vọt

c787d18f41.png

Theo thông báo tài chính, tổng doanh thu của SCR trong năm 2016 đạt 774 tỷ đồng (tăng 380% so với 2015). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh địa ốc chiếm giữ 83% tổng doanh thu cả năm. Tính riêng quý 4/2016, doanh thu từ bất động sản đạt 368 tỷ đồng.

Năm 2016, lợi nhuận thống nhất trước thuế của SCR đạt 223 tỷ đồng, vượt kế hoạch 9%. Cả năm, SCR ghi nhận lãi 179,8 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán của SCR cũng cho thấy, SCR càng ngày càng tập hợp đi vào hoạt động kinh doanh lõi, do đó, năm 2016, thu nhập khác chỉ đạt 19 tỷ đồng.

Tính tới cuối năm 2016, tổng của cải của SCR đạt 7.498 tỷ đồng, tăng 2.492 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.152 tỷ đồng, ở mức 2.155 tỷ đồng. Số dư tiền mặt cũng tăng thêm đáng kể từ 147 tỷ đồng lên 451 tỷ đồng cho thấy tình hình tài chính tương đối bình ổn và tính thanh khoản rất cao của SCR.

Trong cơ cấu tổng nợ thì nợ ngắn hạn đạt 3.533 tỷ đồng (chiếm giữ 83%), cốt tử là khoản người mua trả tiền trước đạt 2.328 tỷ đồng.

Được biết, kết quả kinh doanh tốt của SCR trong năm 2016 tới từ việc ghi nhận kết quả bán hàng tốt tại các dự án như Jamona Golden Silk, Jamona Home Resort, Jamona City, Carillon 5… Ngoài ra, SCR cũng ghi nhận doanh thu lớn từ các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Quận 1 như tòa nhà 66 Phó Đức Chính và các bất động sản cho thuê khác như sàn thương nghiệp Belleza, Âu Cơ, Sacomreal Plaza.

Với tình hình bất động sản được dự đoán tiếp tục khả quan, năm 2017 SCR đặt kế hoạch tăng doanh thu từ bất động sản lên 17% so với năm 2016. Được biết, năm nay SCR cũng tiếp tục mở bán nhiều dự án như: Charmington Iris, Carillon 6, Sacomreal Plaza… và thúc đẩy trong việc thực hành cộng tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thụy Sỹ…

Nam Anh

Theo Trí thức trẻ

Trả lời