Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đề xuất phạt 1,5 tỷ đồng và tước giấy phép xây dựng công trình số 62 Nguyễn Huy Tưởng

Theo tài liệu mà phóng viên (PV) Báo Thời Đại có được, thì ngày 17/4/2017 ông Khổng Minh Thảo – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ký văn bản số: 47/TTr-UBND gửi UBND TP. Hà Nội về việc đề nghị xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập cảng Mỹ Sơn là chủ đầu tư công trình ““Khu thông thường cư cao tầng và phục vụ Phương Đông – Mỹ Sơn Tower” tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tại văn bản ghi rõ: ngày 10/4/2017, UBND quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 71/TTrXD ngày 10/4/2017 của Đội Thanh tra xây đắp quận về việc xử lý công trình vi phạm thứ tự xây đắp tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng và giấy tờ kèm theo.

Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 17/4/2017 của UBND quận Thanh Xuân gửi UBND TP Hà Nội

Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 17/4/2017 của UBND quận Thanh Xuân gửi UBND TP Hà Nội

Căn cứ vào giấy tờ, UBND quận Thanh Xuân nhận thấy Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập cảng Mỹ Sơn đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính mà lại thực hành hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý (Hành vi doanh nghiệp thi công xây đắp công trình sai giấy phép xây đắp được cấp). Hành vi trên vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ và Khoản 8 Điều 5 Nghị định số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng quần chúng. # thị thành Hà Nội.

Căn cứ Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, Điều 68 Nghị định 121/2013/NĐ-CPngày 10/10/2013 của Chính phủ, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận. UBND quận Thanh Xuân trình UBND thị thành Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập cảng Mỹ Sơn về hành vi vi phạm trên với cách thức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn); Tước quyền sử dụng Giấy phép xây đắp được cấp. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc toá túa phần công trình xây đắp không đúng với Giấy phép xây đắp được cấp. UBND quận xin công bố UBND thị thành coi xét, quyết định.

Công trình xây dựng sai phép.

Công trình xây đắp sai phép.

Thực tế tình trạng sai phạm của dự án nêu trên trước đó đã được nhiều cơ quan báo chí phản chiếu. Hầu hết các báo đều nêu rõ: Theo bảng trình bày dự án đầu tư xây đắp tòa nhà thông thường cư Mỹ Sơn có địa chỉ tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì dự án này có 22 tầng với mật độ khối đế là 46%, mật độ khối tháp là 39,7%… nhưng thực tiễn, đến nay dự án này đang có dấu hiệu được xây đắp vượt khá nhiều tầng.

Bảng giới thiệu dự án đầu tư xây dựng tòa nhà thông thường cư Mỹ Sơn có địa chỉ tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bảng trình bày dự án đầu tư xây đắp tòa nhà thông thường cư Mỹ Sơn có địa chỉ tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Như vậy, sai phạm đã rõ, trước văn bản đề nghị của UBND quận Thanh Xuân, liệu UBND thị thành Hà Nội có quyết định xử phạt 1,5 tỷ đồng vàtước quyền sử dụng Giấy phép xây đắp được cấp cho Dự án tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng hay không? Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông báo đến độc giả ở kỳ sau.

Theo Xuân Hoàng – Thanh Phong

Thời Đại