Quy định cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư

photo-0-1495419893339.jpg

Nhiều đối tượng mua hàng mua căn hộ phổ biến cư chạm chán gian truân khi làm thủ tục cấp sổ biểnng dù rằng đã nhận bàn giao căn hộ hoàn tất, sử dụng nhà đất một thời kì khá lâu. Bài viết này sẽ trình bày cùng độc giả một số quy định trong việc cấp sổ biểnng cho người chiếm hữu các căn hộ phổ biến cư.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điều kiện

Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014 quy định nhà đất, cá nhân có nhà đất thích hợp lí phê duyệt cơ chế đầu tư xây đắp, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà đất và các cơ chế khác theo quy định của luật pháp thì được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất (Nhà ở được cấp Giấy chứng thực phải là nhà đất có sẵn).

Điều 9 quy định: “Đối với nhà đất được đầu tư xây đắp theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng thực cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng thực cho người thuê mua, người mua nhà đất, trừ trường thích hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng thực đối với nhà đất chưa cho thuê mua, chưa bán. Trường thích hợp chủ đầu tư xây đắp nhà đất để cho thuê thì được cấp Giấy chứng thực đối với nhà đất đó.”

Đối chiếu với trường thích hợp nêu trên, khi chủ đầu tư xây đắp đúng theo quy định và việc trao đổi giữa đối tượng mua hàng và chủ đầu tư là thích hợp lí, đồng thời đối tượng mua hàng đã tính sổ đủ số tiền mua nhà thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất.

Bên cạnh đó, Điều 13 Luật Kinh doanh BĐS 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây đắp cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường thích hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề xuất tự làm thủ tục cấp giấy chứng thực”. Do đó, khi chạm chán gian truân khi thực hành thủ tục xin cấp giấy chứng thực đối tượng mua hàng có quyền đề xuất chủ đầu tư giảng giải và hỗ trợ thực hành.

Hồ sơ

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 1/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất và chỉ dẫn mẫu hiệp đồng trao đổi căn hộ nhà phổ biến cư trong dự án đầu tư xây đắp của công ty kinh doanh nhà đất; thì bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu cho bên mua căn hộ nhà phổ biến cư, và làm giấy tờ cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất lần đầu khi mua căn hộ nhà phổ biến cư trong dự án đầu tư xây đắp.

Hồ sơ đề xuất cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu căn hộ nhà phổ biến cư bao gồm giấy tờ cơ sở và giấy tờ từng căn hộ nhà phổ biến cư.

Ngoài giấy tờ cơ sở, trong thời kì 30 ngày kể từ khi các chủ chiếm hữu căn hộ và chủ chiếm hữu phần chiếm hữu riêng hoàn tất tính sổ tiền mua theo hiệp đồng trao đổi, bên bán phải hoàn tất và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng thực giấy tờ của từng căn hộ, theo đó, bên mua phải giao cho bên bán các giấy má sau:

– Đơn đề xuất cấp mới giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất (theo mẫu) có chữ ký của bên mua căn hộ và công nhận của bên bán;

– Hợp đồng trao đổi căn hộ nhà phổ biến cư hoặc phần chiếm hữu riêng do hai bên ký kết; biên bản bàn giao, thanh lý hiệp đồng trao đổi căn hộ nhà phổ biến cư hoặc phần chiếm hữu riêng nhà phổ biến cư và biên lai thu các khoản trách nhiệm tài chính của Bên mua ảnh hưởng tới việc cấp giấy chứng thực. Trường thích hợp bên mua tự thực hành việc nộp trách nhiệm tài chính thì giao biên lai này cho bên bán để đưa vào giấy tờ đề xuất cấp giấy chứng thực;

Trong trường thích hợp người mua căn hộ nhà phổ biến cư đã tính sổ hết tiền mua nhà trước thời điểm lập giấy tờ cơ sở thì giấy tờ cơ sở và giấy tờ đề xuất cấp giấy chứng thực từng căn hộ được lập và nộp đồng thời cho cơ quan cấp giấy chứng thực.

Cơ quan cấp giấy chứng thực có trách nhiệm hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng thực cho chủ chiếm hữu căn hộ nhà phổ biến cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ thích hợp thức.

Lệ phí tổn

Lệ phí tổn cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất lần đầu cho căn hộ nhà phổ biến cư được thực hành theo quy định tại Điều 49 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006, tức thị không quá 100.000 đồng một giấy đối với cá nhân, không quá 500.000 đồng một giấy đối với công ty đề xuất cấp giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà đất lần đầu đối với nhà đất.

Thời gian

Từ ngày 3/3, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định chấp hành Luật Đất đai, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất khi đổi thay của cải gắn liền với đất; tách thửa, thích hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường thích hợp được Nhà nước giao đất để quản lý tối đa là 15 ngày.

Hà Nội sẵn sàng xây đắp phổ biến cư có giá 150 triệu đồng/căn

Theo PV (tổng thích hợp)

Báo xây đắp

Trả lời