Sang tên nhà đất từ mẹ cho con không cần có mặt con?

943c1cd43f.png

Nhưng tôi ngày nay ở xa, không xuất hiện ở địa phương, vậy mẹ tôi có thể sang tay sổ đỏ cho tôi mà chỉ cần chữ ký của mẹ mà không cần sự xuất hiện của tôi tại Một Cửa và Công Chứng địa phương được không? Mẹ tôi có cục bộ giấy má tuỳ thân cấp thiết của tôi: CMND và sổ hộ khẩu. Mọi lệ phí mẹ tôi sẽ thay tôi tính sổ.

Tôi xin thành tâm cảm ơn và rất mong sự phản hồi của quý trạng sư!

Người hỏi:N.P.H

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụchỏi đáp luật pháp đất đaicủa doanh nghiệp Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Thưa quý đối tượng mua hàng, Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý đối tượng mua hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào phục vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề game thủ đang vướng mắc chúng tôi xin được tham mưu như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai 2013

Bộ luật Dân sự 2005

Luật Công Chứng 2014

Nội dung phân tách:

Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường phù hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thực hiện án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Về lớp lang, thủ tục làm giao kèo chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng nhận, trừ trường phù hợp kinh doanh BĐS quy định tại điểm b khoản này

d) VIệc công chứng nhận ngày nay các đơn vị hành nghề công chứng, việc chứng nhận thực ngày nay ủy ban quần chúng. # cấp xã”.

Như vậy, để thực hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ, mẹ game thủ và game thủ thực hành theo các các bước sau:

Bước 1: Lập giao kèo chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẹ game thủ và game thủ mang theo chứng minh thư quần chúng. # của từng người và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tới Văn phòng công chứng để lập giao kèo chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bước 2: Kê khai và nộp lệ phí trước bạ tại chi cục thuế địa phương

Bước 3: Đăng ký biến địa chấn đai theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013: “4. Đăng ký cô động được thực hành đối với trường phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có đổi thay sau đây: a) Người sử dụng đất, chủ chiếm hữu của cải gắn liền với đất thực hành các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, của cải gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, của cải gắn liền với đất”

Từ các phân tách trên, đối với trường phù hợp của game thủ, để thực hành giao kèo chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần sự xuất hiện của cả mẹ game thủ và game thủ để thực hành các thủ tục theo quy định của luật pháp. Tuy nhiên, nếu game thủ chẳng thể xuất hiện tại thời điểm lập giao kèo chuyển nhượng thì game thủ có thể ủy quyền cho một người khác thay game thủ thực hành thủ tục này.

Pháp luật quy định về “Ủy quyền” như sau:

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có bổn phận thực hành công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải báo oán lao, nếu có thỏa thuận hoặc luật pháp có quy định (Điều 581 Bộ luật Dân sự 2005)

Theo Luật công chứng 2014 quy định về công chứng giao kèo ủy quyền như sau:

Điều 55. Công chứng giao kèo ủy quyền

1. Khi công chứng các giao kèo ủy quyền, công chứng viên có nghĩa vụ đánh giá kỹ giấy tờ, giảng giải rõ quyền và bổn phận của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham dự.

2. Trong trường phù hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền chẳng thể cùng tới một đơn vị hành nghề công chứng thì bên ủy quyền đề nghị đơn vị hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng giao kèo ủy quyền; bên được ủy quyền đề nghị đơn vị hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc giao kèo ủy quyền này, hoàn thành thủ tục công chứng giao kèo ủy quyền.

Theo đó, giao kèo ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản, được công chứng chứng nhận theo quy định của luật pháp. Người được ủy quyền sẽ được thay mặt và nhân danh người game thủ thực hành thủ tục nhận chuyển nhận quyền sử dụng đất tại đơn vị công chứng.

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về vấn đề mà game thủ đang quan tâm. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tham mưu này là để các cá nhân, đơn vị tham khảo.

Trường phù hợp trong bản tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong bản tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được đề đạt của quý khách tới địa chỉ email [email protected] hoặc tổng đài tham mưu trực tuyến 1900 6162. Chúng tôi chuẩn bị trả lời

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tham mưu luật pháp trực tuyến qua laptopgọi:1900 6162

Ý kiến trả lời bổ sung:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của game thủ. Cảm ơn game thủ đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của game thủ chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự 2005;

Luật đất đai 2013;

Nghị định 65/2013/ NĐ – CP Nghị Định Quy định cụ thể một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nội dung tham mưu bổ sung:

Căn cứ vào điều 465 Bộ luật dân sự 2005 quy định về giao kèo tặng cho của cải. Hợp đồng tặng cho của cải là sự thỏa thuận của các bên về vấn đề cho và nhận của cải mà của cải đó không bị cấm hoặc hạn chế giao thiệp theo quy định của luật pháp dân sự.

“Điều 465. Hợp đồng tặng cho của cải

Hợp đồng tặng cho của cải là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao của cải của mình và chuyển quyền chiếm hữu cho bên được tặng cho mà không đề nghị bồi thường, còn bên được tặng cho đồng ý nhận”.

Đối với vấn đề của game thủ là bản thân đất đấy là của mẹ game thủ, hiện thời muốn sang tay lại cho game thủ thì sẽ thực hành làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng nhận, trừ trường phù hợp kinh doanh BĐS quy định tại điểm b khoản này

d) VIệc công chứng nhận ngày nay các đơn vị hành nghề công chứng, việc chứng nhận thực ngày nay ủy ban quần chúng. # cấp xã”.

Vậy, quyền sử dụng đất là một đối tượng mà hiện thời luật pháp đất đai chuẩn y các chủ thể được quyền thực hành quyền chuyển nhượng , tặng cho, thế chấp”. Khi thực hành tặng cho quyền sử dụng đất thì các bên phải lập thành giao kèo và phải được công chứng tại các văn phòng công chứng và chứng nhận tế UBND cấp xã, phường, thành phố.
Sau khi đã lập giao kèo xong và đã có công chứng, chứng nhận, mình mẹ game thủ có thể tới văn phòng đăng ký đất đai mà không cần sự xuất hiện của game thủ để thực hành sang tay trên giấy đăng ký quyền sử dụng đất cho game thủ, giấy tờ gồm có:
Hợp đồng tặng cho đã có công chứng, chứng nhận;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giấy tờ tùy thân như:chứng minh quần chúng. # photo, sổ hộ khẩu pho to có công chứng…
Trong trường phù hợp này game thủ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì mẹ game thủ thực hành thủ tục tặng cho cho con của mình là game thủ, vì vậy, theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định 65/2013/NĐ – CP quy định:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS (bao gồm cả nhà đất, công trình xây đắp hình thành trong ngày mai theo quy định của luật pháp về kinh doanh BĐS) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau”.

Do đó anh được miễn thuế thu nhập cá nhân và chỉ phải đóng lệ phí trước bạ là 0.5% giá trị quyền sử dụng đất tính theo khuông giá đất do UBND tinht ban hành vào thời điểm chuyển giao của cải ( đăng ký làm thủ tục sang tay cho game thủ).

Như vậy, khi thực hành thủ tục đăng ký sang tay thì không cần sự xuất hiện của game thủ vẫn được nhưng cần phải có giao kèo tặng cho quyền sử dụng đất và có chữ ký của cả hai bên.

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp về đất đai và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham mưu này là để các cá nhân, đơn vị tham khảo.

Trường phù hợp trong nội dung tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản hồi của quý đối tượng mua hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai

Trả lời