Thác Bản Giốc thành trọng điểm du lịch quốc gia, quy mô 1.000 ha

829f2c8ed2.jpeg

Thủ tướng Chính phủ vừa duyệt y Quy hoạch tầm thường xây đắp Khu ngao du thác Bản Giốc và Quy hoạch cụ thể Khu trọng tâm ngao du thác Bản Giốc. Theo đó, tạo ra Khu ngao du thác Bản Giốc trở thành trọng tâm ngao du của tỉnh giấc Cao Bằng và của Quốc gia, góp phần thúc đẩy tạo ra kinh tế – xã hội của tỉnh giấc và khu vực gắn với bảo vệ an toàn quốc phòng.

Thác Bản Giốc trở thành địa điểm du lịch trọng điểm quốc gia - Ảnh: Phạm Dương

Thác Bản Giốc trở thành vị trí ngao du trọng tâm nhà nước – Ảnh: Phạm Dương

Quy hoạch tầm thường xây đắp Khu ngao du thác Bản Giốc (tỉ lệ 1/5.000 và Quy hoạch cụ thể Khu trọng tâm ngao du thác Bản Giốc (tỉ lệ 1/500). Phạm vi lập Quy hoạch tầm thường xây đắp Khu ngao du thác Bản Giốc có quy mô 1.000 ha; khuôn khổ lập quy hoạch cụ thể Khu trọng tâm ngao du thác Bản Giốc có quy mô 156,7 ha.

Đến năm 2020, khách ngao du khoảng 750.000 lượt khách; tổng số buồng phòng phục vụ nhu cầu tạm trú khoảng 1.010 phòng; đến năm 2030, khách ngao du khoảng 1.200.000 lượt khách; tổng số buồng phòng phục vụ nhu cầu tạm trú khoảng 1.750 phòng.

Theo Quy hoạch cụ thể Khu trọng tâm ngao du Thác Bản Giốc, phong cảnh Khu trọng tâm ngao du thác Bản Giốc được công ty thành 4 khu vực: Khu vực phong cảnh thác Bản Giốc; khu vực phong cảnh dọc theo sông Quây Sơn; khu vực phong cảnh sinh thái lâm nghiệp đồi núi và Khu vực phong cảnh sinh thái nông nghiệp.

Trong đó, khu vực phong cảnh thác Bản Giốc có tổng quy mô khoảng 20 ha, giữ gìn, bảo tàng và phát huy các khu vực phong cảnh đặc trưng hiện hữu gồm: Khu vực thác nước chính, thác nước phụ; cánh đồng lúa; đồi thông; lạch suối; chuỗi hệ thống cây cối lâu năm. Cải tạo chuỗi hệ thống cây bụi, cây tạp bằng cây cối phong cảnh ăn nhập với đặc điểm điều kiện thiên nhiên tại khu vực và không che chắn tầm nhìn đến khu vực thác nước.

Bên cạnh đó, cải tạo chỉnh trang các công trình xây đắp và xen cấy một số công trình phục vụ ngao du cần yếu phục vụ ngao du.

Khu vực phong cảnh mặt nước sông Quây Sơn có tổng quy mô khoảng 22 ha, khuôn khổ xác định trong hành lang thoát lũ của sông Quây Sơn. Gìn giữ, bảo tàng, chỉnh trang phong cảnh hiện hữu. Tổ chức các loại hình ngao du đặc trưng gắn với dòng sông. Bổ sung chuỗi hệ thống cầu gỗ phong cảnh liên kết các cồn trên sông để phục vụ đi bộ, khẩn hoang ngao du. Tổ chức bến thuyền ngao du phối hợp công trình phục vụ tiếp giáp với bờ sông với quy mô xây đắp khoảng 1000 m2. Quá trình bảo tàng, cải tạo chỉnh trang và xây đắp không được tương tác đến chất lượng không gian nước và phong cảnh thiên nhiên của dòng sông.

Khu vực phong cảnh sinh thái nông nghiệp có tổng quy mô 31 ha, khuôn khổ là toàn cục không gian sinh thái nông nghiệp trồng lúa, hoa màu gồm các cánh đồng: Toỏng Đưa, Nà Gạo, Tô Ma và Nà Giao. Bảo tồn, giữ gìn, bảo đảm vùng đệm với phong cảnh thiên nhiên. Khu vực Đồng Nà Gạo định hướng trở thắng lợi viên phong cảnh chuyên đề, phối hợp một số công trình phục vụ ngao du.

Trình Thủ tướng quy hoạch khu ngao du thác Bản Giốc 1.000ha

Theo B.T.N

Người cần lao

Trả lời