Thông tin mới nhất về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 tại hàng loạt quận trung tâm Hà Nội

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất sinh sản kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương nghiệp phục vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất xuất hiện nước, thuê đất để xây đắp công trình ngầm của các trường phù hợp được ứng dụng hệ số theo quy định của luật pháp; xác định giá khởi điểm trong trường phù hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo chế độ thuê đất trả tiền thuê hàng năm, như sau:

Đối với quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K=1,3; Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K=1,15; Đối với các quận còn lại: Hệ số K=1,05; Đối với các huyện và thị xã Sơn Tây: Hệ số K=1,0.

Trường phù hợp cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất xuất hiện nước nuôi trồng thủy sản để sinh sản nông nghiệp, giá đất làm căn cứ xác định giá cho thuê đất ứng dụng hệ số K=1,0 cho toàn địa bàn thành thị.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với quy mô vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường phù hợp cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất đối với đất đang sử dụng nay được xác nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân được tính như sau:

Đối với các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K=1,5; Đối với các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K=1,3; Đối với các quận còn lại: Hệ số K=1,2; Đối với các xã giáp giới nội ô, đô thị của các huyện; các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K=1,1; Đối với các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K=1,05; Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định giá cao thấp khác nhau giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục tiêu mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K=1,0.

UBND thành thị giao Sở Tài chính theo dõi, đánh giá, tổng phù hợp việc thực hành Quyết định này kịp thời thông báo, đề nghị UBND thành thị chỉ huy, giải quyết gian truân, vướng mắc; Chủ trì cùng các sở, ngành và công ty có tác động thông báo, đề nghị phương án ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018, thông báo UBND thành thị trước ngày 15/12/2017.

Các trường phù hợp thuộc đối tượng phải ứng dụng hệ số điều chỉnh giá đất nảy sinh từ ngày 1/1/2017 tới trước ngày ban hành Quyết định này thì ứng dụng theo quy định tại Quyết định này.

Xuân Thắng

Theo Trí thức trẻ

Trả lời