Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao và tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

chE1BB8920mE1BBA5c.jpg

Nay ba má tôi muốn chia đất cho các con xây nhà. Vậy chúng tôi có phải làm thủ tục đề nghị chuyển đổi mục tiêu sử dụng đối với 800m đất vườn ao không và phải nộp tiền chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất không. Nếu gia đình tôi không làm chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất thì sau 50 năm theo thời hạn sử dụng trên sổ chúng tôi có được tiếp tục sử dụng 800m đất vườn ao không.

Rất mong nhận được sự tham mưu của Công ty.

Người gửi: khanh nguyen trinh

>> Luật sư tham mưu luật pháp trực tuyến qua máy tính bảnggọi:1900 6162

Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Tư vấn chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất

Trả lời:

Cảm ơn game thủ đã gửi câu hỏi tới Công ty luật Minh Khuê. Đối với câu hỏi game thủ đã trình bày, tôi xin tham mưu như sau:

+ Đất vườn, ao liền kề với đất ở là quy mô đất nằm trong cùng một thửa đất có nhà đất thuộc khu cư dân và được xác định là đất nông nghiệp, chưa được xác nhận là đất ở khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét cấp Giấy chứng thực. Nếu muốn xây nhà trên phần đất này, cần phải thực hành thủ tục xin chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Theo Điều 30 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, điều kiện để UBND quận, huyện, thị xã, thành thị thuộc tỉnh giấc quyết định chuẩn y hộ gia đình, cá nhân chuyển mục tiêu sử dụng đất được quy định như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân có đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất, có xác nhận của UBND xã, phường, thành thị nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất làm nhà đất.

– Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục tiêu sử dụng đất phải là người thi hành đúng luật pháp đất đai ở địa phương, được UBND xã, phường, thành thị nơi có đất xác nhận và có văn bản cam kết thi hành đúng luật pháp đất đai ở địa phương. Nộp đủ trách nhiệm tài chính về đất và các trách nhiệm tài chính khác đúng thời hạn theo quy định khi được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất.

– Diện tích đất xin chuyển mục tiêu sử dụng phải thích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền xét ưng chuẩn.

Trường phù hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất được ưng chuẩn thì phải thích phù hợp với quy hoạch xây đắp thành thị hoặc quy hoạch xây đắp điểm cư dân nông thôn đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền xét ưng chuẩn.

– Diện tích đất xin chuyển mục tiêu sử dụng không thuộc khu vực phải thu hồi đất để thực hành dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền thông qua.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, khi được UBND quận, huyện, thị xã quyết định chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thực hành trách nhiệm tài chính như sau:

– Chuyển từ đất vườn, ao liền kề sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% không ngang nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

– Trường phù hợp thửa đất nông nghiệp có cội nguồn là đất vườn, ao liền kề được hình thành từ việc chia tách thửa đất, khi được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì người sử dụng đất thực hành trách nhiệm tài chính: thu tiền sử dụng đất bằng 50% không ngang nhau giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục tiêu sử dụng của đất sau khi chuyển mục tiêu sử dụng tại thời điểm ra quyết định chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND cấp tỉnh giấc.

+ Nếu gia đình game thủ không thực hành việc chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất thì khi hết thời hạn sử dụng đất, việc gia hạn thời hạn sử dụng đất được quy định tại Điều 34 Nghị định 181/2004/NĐ-CP như sau:

“1. Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, xác nhận quyền sử dụng, nhận chuyển quyền sử dụng được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai, trừ trường phù hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất quy định tại các khoản 1, 4, 7, 8 và 11 Điều 38 của Luật Đất đai.

2. Việc gia hạn thời hạn sử dụng đối với các loại đất sử dụng có thời hạn không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được thực hành theo quy định sau:

a) Trước thời điểm chấm dứt thời hạn sử dụng đất sáu (06) 04 tuần, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì người sử dụng đất làm đơn gửi cơ quan quốc gia có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để coi xét, giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 67 của Luật Đất đai;…”

Ý KIẾN BỔ SUNG:

Bạn thân mến, thắc mắc của game thủ được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2003

Theo quy định của luật pháp hiện hành; dựa trên mục tiêu sử dụng thì có 3 nhóm đất: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó, đất vườn ao chưa được xếp vào nhóm đất nào. Tuy nhiên, dựa trên hiện trạng sử dụng đất vườn ao thì có thể là đất ở hoặc đất nông nghiệp.

Tại Điều 87 Luật đất đai năm 2003 quy định :

“1. Đất vườn, ao được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất có nhà đất thuộc khu cư dân.

2. Đối với trường phù hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 04 tuần 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này thì quy mô đất vườn, ao đó được xác định là đất ở.

3. Đối với trường phù hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 04 tuần 12 năm 1980 tới trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và người đang sử dụng có một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này mà trong giấy má đó ghi rõ quy mô đất ở thì quy mô đất có vườn, ao được xác định theo giấy má đó.

4. Đối với trường phù hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 04 tuần 12 năm 1980 tới trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và người đang sử dụng có một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này mà trong giấy má đó không ghi rõ quy mô đất ở thì quy mô đất có vườn, ao được xác định như sau:

a) Uỷ ban dân chúng tỉnh giấc, thành thị trực thuộc trung ương căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức xác nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

b) Trường phù hợp quy mô thửa đất lớn hơn hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương thì quy mô đất ở được xác định bằng hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương;

c) Trường phù hợp quy mô thửa đất nhỏ hơn hạn mức xác nhận đất ở tại địa phương thì quy mô đất ở được xác định là toàn thể quy mô thửa đất.

5. Đối với trường phù hợp không có giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này thì quy mô đất ở có vườn, ao được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật này”.

Theo như thông báo game thủ cung cấp thì tôi xác định mảnh đất của game thủ vẫn ở trong thửa đất được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật đất đai năm 2003- có nghĩa là mảnh đất 800m2 đó thuộc đất ở; vì vậy trường phù hợp của game thủ thuộc vào trường phù hợp chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Trường phù hợp chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở phải xin phép cơ quan quốc gia có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký với văn phòng của công ty có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Uỷ ban dân chúng xã nơi có đất. Còn về tổn phí cho việc thực hành chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất như sau:

“Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất trong trường phù hợp quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hành trách nhiệm tài chính theo quy định sau đây:

a) Nộp tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng đối với trường phù hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất;

b) Nộp tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng trừ đi giá trị quyền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục tiêu sử dụng tính theo giá đất do Nhà nước quy định tại thời điểm được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với trường phù hợp chuyển đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sinh sản, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất;

c) Nộp tiền sử dụng đất theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng trừ đi tiền sử dụng đất theo loại đất trước khi chuyển mục tiêu sử dụng đối với trường phù hợp chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

d) Trả tiền thuê đất theo loại đất sau khi chuyển mục tiêu sử dụng đối với trường phù hợp người sử dụng đất tuyển lựa cơ chế thuê đất;

đ) Việc tính giá trị quyền sử dụng đất được ứng dụng cơ chế miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ”. – trích Khoản 4 Điều 36 Luật đất đai năm 2003.

Nếu khi hết thời hạn sử dụng đất, game thủ sẽ được Nhà nước tiếp tục giao đất nếu game thủ có nhu cầu tiếp tục sử dụng, thi hành đúng luật pháp về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó thích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét ưng chuẩn.

Bạn chú ý : nếu game thủ đã hoàn thành việc chuyển mục tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì game thủ được sử dụng đất đó bất biến lâu dài.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

——————————————————

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

1. Dịch vụ trước bạ sang tay nhà đất;

2. Tư vấn thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

3. Tư vấn thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất;

4. Dịch vụ tham mưu đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất;

5. Dịch vụ công chứng theo đề nghị và tham mưu sang tay sổ đỏ;

6. Dịch vụ tham mưu đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;