Tỉnh, thành nào sẽ được xây trung tâm hành chính?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Ngày 3/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra Chỉ thị về việc tăng mạnh công việc quản lý đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội tại các thức giấc, thành thị trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thủ tướng kiểm tra công việc đầu tư xây đắp công sở và khu hành chính tụ hội của nhiều thức giấc thành còn có một số sống sót, hạn chế. Một số dự án đầu tư chưa ăn nhập với kỹ năng phẳng phiu nguồn vốn và điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; việc xử lý, sắp đặt các trụ sở cũ và huy động nguồn lực ngoài ngân sách quốc gia để tạo nguồn vốn đầu tư chưa hiệu quả; quy mô đầu tư chưa ăn nhập với các tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định, gây phao phí.

Tạm dừng xây mới dự án thuộc nhóm A

Để khắc phục các sống sót, bất cập và bảo đảm hiệu quả đầu tư xây đắp, tần tiện ngân sách quốc gia, tránh thất thoát, phao phí trong điều kiện ngân sách quốc gia còn nhiều gian khổ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tạm thời dừng khởi công mới các dự án đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội có vốn đầu tư từ ngân sách quốc gia thuộc nhóm A trong thời đoạn 2017 – 2020, trừ những trường thích hợp phục vụ được các đề xuất sau.

Dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền duyệt, ăn nhập với mục đích kế hoạch tạo ra kinh tế – xã hội 2016 – 2020 của địa phương; đã thực hành toàn diện các thủ tục đầu tư xây đắp được cấp có thẩm quyền duyệt; ăn nhập với kỹ năng tự phẳng phiu vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương thời đoạn 2016 – 2020 và lôi cuốn các nguồn vốn đầu tư từ các nhân tố kinh tế khác.

Phù thích hợp với quy hoạch xây đắp đã được cấp có thẩm quyền duyệt; có phương án tổng thể về xử lý, sắp đặt lại công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, doanh nghiệp sự nghiệp trên địa bàn.

Đối với các dự án đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội thuộc nhóm A đã khởi công xây đắp và đang thực hành dở dang, các địa phương được phép tiếp tục triển khai đối với trường thích hợp sau đây.

Các dự án chuyển tiếp có sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách quốc gia bảo đảm sắp xếp được nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, không đề xuất hỗ trợ ngân sách trung ương; việc triển khai dự án không tác động tới các nguồn lực để tạo ra kinh tế – xã hội của địa phương.

Các dự án chuyển tiếp đang được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công chuyển đổi chế độ đầu tư sang chế độ đầu tư đối tác công tư (PPP) theo quy định tại Nghị định số 15/2015 của Chính phủ về đầu tư theo chế độ đối tác công tư hoặc được điều chỉnh quy mô dự án, phân kỳ đầu tư ăn nhập với kỹ năng phẳng phiu ngân sách địa phương.

Các dự án thực hành theo chế độ PPP theo quy định tại Nghị định số 15/2015 của Chính phủ về đầu tư theo chế độ đối tác công tư được ký kết hiệp đồng trước ngày ban hành Chỉ thị này.

Trường thích hợp dự án chuyển tiếp thụộc nhóm A nhưng không bảo đảm phẳng phiu nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, không thực hành chuyển đổi chế độ đầu tư hoặc điều chỉnh quy mô dự án, phân kỳ đầu tư ăn nhập với kỹ năng phẳng phiu ngân sách của địa phương thì phải tạm thời dừng thực hành dự án.

Đối với các dự án đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội thuộc nhóm B và nhóm C đang triển khai thực hành, UBND các thức giấc, thành thị trực thuộc Trung ương coi xét, quyết định theo thẩm quyền việc tạm thời dừng hoặc tiếp tục triển khai trên cơ sở bảo đảm ăn nhập với các quy định của luật pháp về đầu tư công, luật pháp về xây đắp, luật pháp có ảnh hưởng và kỹ năng phẳng phiu vốn đầu tư.

Thủ tướng đề xuất việc đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội phải gắn với mục đích tăng cường cách tân hành chính, công chức, công vụ; nâng cao hệ số cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Khuyến khích đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội theo chế độ PPP, hiệp đồng xây đắp – chuyển giao (BT) để thay thế cho đầu tư từ ngân sách quốc gia.

Chỉ xây mới khi phục vụ đủ các điều kiện

Thủ tướng đề xuất UBND các thức giấc, thành thị trực thuộc Trung ương chỉ được phép quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền coi xét, quyết định khi phục vụ toàn diện các đề xuất sau.

Trụ sở các cơ quan hành chính ngày nay không phục vụ đề xuất sử dụng theo một trong các tiêu chí: Diện tích làm việc của cán bộ, công chức dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức quy định; Trụ sở hiện có đã hết niên hạn sử dụng, bị xuống cấp, có dấu hiệu nhún, nứt, nghiêng không bảo đảm an toàn trong quá trình khai khẩn, sử dụng; Không ăn nhập với công năng sử dụng; Trụ sở phải di dời theo quy hoạch xây đắp hoặc theo đề xuất sắp đặt lại do không đủ về quy mô đất xây đắp, sắp xếp tản mạn, ở địa điểm không thuận lợi, không bảo đảm các đề xuất về hạ tầng kỹ thuật.

Tuân thủ các quy định của luật pháp về đầu tư công, luật pháp về xây đắp và luật pháp có ảnh hưởng; bảo đảm các đề xuất về quy hoạch, tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định và hiệu quả đầu tư của dự án; chống thất thoát, phao phí. Việc đầu tư xây đắp công sở, khu hành chính tụ hội phải tuân hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; bảo đảm hiệu quả sử dụng; tránh khoa trương chế độ, phao phí của cải công gây bức xúc xã hội.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khai khẩn từ quỹ nhà, đất do xử lý, sắp đặt lại nhà đất thuộc chiếm hữu quốc gia hoặc sử dụng quỹ nhà, đất tại địa điểm cũ để tính sổ cho nhà đầu tư thực hành theo chế độ Hợp đồng BT thì nguồn vốn khai khẩn từ quỹ nhà, đất do xử lý, sắp đặt lại nhà đất thuộc chiếm hữu quốc gia hoặc giá trị quỹ nhà, đất tại địa điểm cũ sử dụng để tính sổ cho nhà đầu tư phải phục vụ tối thiểu 50% nhu cầu vốn đầu tư của dự án đầu tư xây đắp khu hành chính tụ hội mới.

Trường thích hợp địa phương thuộc diện khác biệt gian khổ, không có kỹ năng phẳng phiu ngân sách địa phương, trụ sở cơ quan hành chính không phục vụ đề xuất sử dụng, có nhu cầu thực thụ cấp thiết đầu tư khu hành chính tụ hội; dự án bảo đảm các đề xuất về quy hoạch, tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định, cần ngân sách trung ương hỗ trợ một phần thì phải lên tiếng, được Thủ tướng Chính phủ coi xét, quyết định bằng văn bản.

TP.HCM không xây trọng tâm hành chính ngàn tỉ

Theo Bảo Anh

VnEconomy

Trả lời