TPHCM đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

Theo đó, Sở Xây dựng được giao tham vấn UBND TP về Kế hoạch tạo ra và quản lý nhà đất xã hội trên địa bàn TP thời đoạn 2016 – 2020 và năm 2017; Kế hoạch tạo ra nhà đất cho công nhân từ nay tới năm 2020; trình UBND TP trong quý II năm 2017.

Sở Xây dựng chủ trì, kết hợp với các tổ chức có tương tác tham vấn UBND TP các cơ chế, chế nhạo độ, giải pháp để thúc đẩy các dự án tạo ra nhà đất xã hội trên địa bàn TP, tối ưu hóa phí tổn đầu tư xây dựng nhà đất xã hội nhằm hạ thấp giá bán, cho thuê, thuê mua nhà đất xã hội.

Đẩy mạnh canh tân hành chính tương tác tới thủ tục đầu tư xây đắp, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị và người dân hăng hái tham dự đầu tư xây đắp tạo ra nhà đất xã hội; kết hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Chương trình hỗ trợ nhà đất cho người có công với cách mệnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thị thành cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao chủ trì, kết hợp với UBND các quận-huyện thực hành rà soát quỹ đất, hoặc điều chỉnh Quy hoạch phân khu 1/2000 để xác định chi tiết địa điểm, quy mô các khu vực dự định đầu tư xây đắp nhà đất xã hội (đặc biệt là nhà đất cho công nhân), bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định; trình UBND TP trong quý III năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, kết hợp với các sở-ngành tương tác tham vấn UBND TP giải quyết nhanh các vướng mắc tương tác tới công việc đền bù, phóng thích mặt bằng, giao đất, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho các dự án nhà đất xã hội.

Viện Nghiên cứu tạo ra TP kết hợp với Cục Thống kê TP và các tổ chức tương tác thực hành điều tra định kỳ về nhu cầu nhà đất của người dân trong từng thời đoạn 5 năm.

Ngân hàng Nhà nước vn chi nhánh TPHCM tham vấn, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước vn hoàn thành cơ chế nhạo chế nhạo độ về tín dụng tương tác tới nhà đất xã hội, nguồn vốn hỗ trợ cho nhà băng chế nhạo độ xã hội, mô hình nhà băng tần tiện nhà đất, hợp tác xã tín dụng…

Ngân hàng chế nhạo độ xã hội chi nhánh TPHCM kết hợp với Ngân hàng Nhà nước vn chi nhánh TPHCM kiến nghị Ngân hàng Nhà nước vn triển khai kế hoạch về vốn cấp bù lãi suất từ ngân sách quốc gia để cho vay ưu đãi nhà đất xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về tạo ra và quản lý nhà đất xã hội…

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

Trả lời