TPHCM phân công trách nhiệm quản lý công trình xây dựng

b99e18be59.jpeg

Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND TP hợp nhất quản lý quốc gia về chất lượng công trình xây đắp, có bổn phận: Thực hiện quản lý quốc gia về chất lượng công trình dân dụng, công trình sinh sản nguyên liệu xây đắp, công trình kĩ nghệ nhẹ; công trình cột ăng ten; tháp thu, phát sóng truyền thanh/truyền hình; nhà để xe ô tô; nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng…

Ủy ban quần chúng. # quận, huyện thực hành bổn phận quản lý quốc gia về chất lượng công trình xây đắp trên địa bàn đối với công trình nhà đất lẻ tẻ, các công trình do UBND quận, huyện hoặc UBND phường, xã, thành thị trực thuộc ưng chuẩn dự án đầu tư, ưng chuẩn công bố kinh tế – kỹ thuật hoặc cấp phép xây đắp;

Giao phòng chuyên môn trực thuộc có tính năng quản lý xây đắp: Kiểm tra công việc nghiệm thu công trình nhà đất lẻ tẻ từ 07 tầng trở lên do UBND quận, huyện cấp giấy phép xây đắp; các công trình sử dụng vốn ngân sách quốc gia và vốn quốc gia ngoài ngân sách do UBND quận, huyện hoặc UBND phường, xã, thành thị ưng chuẩn dự án đầu tư, ưng chuẩn công bố kinh tế – kỹ thuật (trừ công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống và công trình vốn quốc gia ngoài ngân sách cấp IV); công trình vốn khác thuộc loại công trình có tương tác lớn tới bình an cộng đồng, có tương tác lớn tới không gian do UBND quận, huyện cấp phép xây đắp;

Kiểm tra việc thi hành các quy định về bình an cần lao trong thi công xây đắp các công trình nhà đất lẻ tẻ trên địa bàn; Chủ trì thực hành việc xử lý đối với công trình trên địa bàn có dấu hiệu hiểm nguy, không bảo đảm bình an cho khẩn hoang sử dụng; Có bổn phận thông tin và thẩm quyền xử lý đối với công trình cấp III, IV hết hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp trên địa bàn.

Ủy ban quần chúng. # phường, xã, thành thị thu nhận thông tin khởi công của chủ đầu tư đối với các công trình xây đắp trên địa bàn; Thông báo cho UBND quận, huyện về các công trình trên địa bàn có dấu hiệu hiểm nguy, không bảo đảm bình an cho khẩn hoang sử dụng; Thực hiện các công việc được phần công trong xử lý đối với các công trình trên địa bàn có dấu hiệu hiểm nguy, không bảo đảm bình an cho khẩn hoang sử dụng…

Các ban quản lý khu thành thị mới, khu kĩ nghệ, khu chế giễu xuất, khu kĩ nghệ caothực hành công việc quản lý về chất lượng các công trình xây đắp trong địa giới quản lý…

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND TP thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Ảnh minh họa
Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp UBND TP hợp nhất quản lý quốc gia về chất lượng công trình xây đắp. Ảnh minh họa

Ngoài ra, đối với các sở quản lý công trình xây đắp chuyên ngành, TP.HCM giao bổn phận như sau:

Sở Công Thương: công trình kĩ nghệ, trừ công trình sinh sản nguyên liệu xây đắp và công trình kĩ nghệ nhẹ.

Sở Giao thông vận chuyển: công trình liên lạc (kể cả công trình liên lạc thuộc dự án nhà đất); công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình tường chắn (kè) trên các tuyến sông, kênh, rạch có tính năng liên lạc thủy và thoát nước thành thị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: công trình nông nghiệp và phát hành nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường: công trình xử lý chất thải rắn.

Các công trình sử dụng vốn ngân sách quốc gia và vốn quốc gia ngoài ngân sách chỉ được quyết toán giao kèo thi công xây đắp khi có văn bản bằng lòng kết quả nghiệm thu hoàn tất công trình hoặc đồng ý cho nghiệm thu đưa vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền.

Công trình cầu hơn 75 tỷ đồng bỏ hoang sau 4 năm thi công dang dở

Theo L.Thanh

Pháp luật TPHCM

Trả lời