Tư vấn điều kiện được chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

c855576c47.jpeg

Em xin thành tâm cảm ơn.

Người gửi: Đ.V.T

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật pháp đất đaicủa Công ty luật Minh Khuê,

Luật sư tham mưu đất đai gọi:1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi! Cảm ơn người chơi đã tin tưởng và chọn lựa đơn vị Luật Minh Khuê. Vấn đề của người chơi chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2013/NĐ-CP chỉ dẫn chấp hành luật đất đai

Nội dung phân tách:

Hiện nay theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013 có quy định:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền ưng chuẩn.

2. Nhu cầu sử dụng đất mô tả trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất.”

Điều 57 Luật Đất đai quy định:

Điều 57. Chuyển mục tiêu sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan quốc gia có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới cơ chế ao, đại dương, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sinh sản sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây đắp công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh, đất sinh sản, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương nghiệp, phục vụ sang đất thương nghiệp, phục vụ; chuyển đất thương nghiệp, phục vụ, đất xây đắp công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sinh sản phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hành nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật pháp; cơ chế sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được ứng dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng.”

Vì vậy người chơi có thể liên quan với cơ cỗ ván nguyên không gian nơi có đất để biết quy hoạch sử dụng đất của địa phương và xem đất của người chơi có thể chuyển mục tiêu được hay không. Nếu được người chơi sẽ thực hành lớp lang, thủ tục để chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 69. Trình tự, thủ tục chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy chứng thực tới cơ cỗ ván nguyên và không gian.

2. Cơ cỗ ván nguyên và không gian có nghĩa vụ thẩm tra giấy tờ; xác minh thực địa, giám định nhu cầu chuyển mục tiêu sử dụng đất; chỉ dẫn người sử dụng đất thực hành nghĩa vụ tài chính theo quy định của luật pháp; trình Ủy ban quần chúng. # cấp có thẩm quyền quyết định chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất; lãnh đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, giấy tờ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hành dự án đầu tư thì thực hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hành nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Trên đây là những tham mưu của chúng tôi về vấn đề của người chơi. Cảm ơn người chơi đã tin tưởng và chọn lựa đơn vị chúng tôi.

Để biết thêm thông báo cụ thể, người chơi vui lòng liên quan với chúng tôi để được tham mưu trực tiếp. Luật sư tham mưu luật pháp trực tiếp qua tổng đài gọi 1900 6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.