Tư vấn hướng dẫn thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa ?

file_401877.jpg

Tôi xin tâm thành cảm ơn

Người gửi: Đ.C

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mụctham mưu luật pháp đất đaicủa Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tham mưu luật pháp trực tuyến gọi:1900 6162

Trả lời:

Cảm ơn game thủ đã gửi câu hỏi tới đơn vị Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của game thủ, tôi sẽ tham mưu cho game thủ như sau:

Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai 2013

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMTQuy định về giấy má địa chính.

Nội dung giải đáp:

Điều 190 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp:

“Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp lí từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, đô thị cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sinh sản nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.”

Theo quy định của luật pháp, để thuận lợi cho việc sinh sản nông nghiệp, gia đình game thủ được thực hành dồn điền đổi thửa với các hộ dân khác trong cùng một xã mà không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Như vậy, trong trường hợp này, gia đình game thủ cần sẵn sàng trọn vẹn về giấy má chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hành “dồn điền, đổi thửa”, bao gồm các giấy má sau:

– Đơn đề xuất cấp đổi Giấy chứng thực theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân;

– Bản gốc Giấy chứng thực đã cấp hoặc bản sao hiệp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại đơn vị tín dụng;

– Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

– Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban quần chúng. # cấp xã đã được Ủy ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, thức giấc thành thuộc thức giấc thông qua;

– Biên bản giao nhận ruộng rẫy theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

(Khoản 1 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề xuất cấp đổi Giấy chứng thực Tại đây.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

Trả lời