Tư vấn mức đền bù đối với tài sản trên đất khi nhà nước giải phóng mặt bằng ?

0e8b8866e1.jpeg

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật pháp đất đaicủa Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tham mưu tới bù khi thu hồi đất, gọi:1900 6162

Trả lời

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của game thủ. Cảm ơn game thủ đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của game thủ chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

2. Luật sư tham mưu:

Căn cứ vào khoản 2 điều 90 luật đất đai 2013 quy định:

“2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi hoàn thực hành theo quy định sau đây:

a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã tới thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi hoàn;

b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa tới thời kỳ thu hoạch thì được bồi hoàn thiệt hại thực tiễn do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể vận chuyển được thì được bồi hoàn tổn phí vận chuyển và thiệt hại do vận chuyển gây ra; mức bồi hoàn chi tiết do Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh giấc quy định”.

Căn cứ vào quy định này thì khi game thủ bị quốc gia thu hồi đất, nếu game thủ có quy mô nuôi trồng thủy sản mà số vật nuôi thủy sản này chưa tới thời kỳ thu hoạch thì sẽ được bồi hoàn thiệt hại thực tiễn do phải thu hoạch sớm, mức bồi hoàn này thường tính trên cơ sở mức không ngang nhau giá sàn nếu thu hoạch đúng thời kỳ so với giá sàn phải thu hoạch sớm.

Bên cạnh đấy giả dụ có thể vận chuyển được sẽ bồi hoàn những thiệt hại do phải vận chuyển cũng như tổn phí để vận chuyển.

Mức bồi hoàn chi tiết như thế nào, game thủ sẽ được bồi hoàn bao nhiêu sẽ do UBND cấp tỉnh giấc nơi có mảnh đất quy định.

Trên đây là những tham mưu của chúng tôi về vấn đề của game thủ. Cảm ơn game thủ đã tin tưởng và chọn lựa đơn vị chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tham mưu luật pháp đất đai – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời