Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ khi có tranh chấp với hàng xóm?

tranh-chap-dat1.jpg

Hiện đang làm thủ tục hoàn công xin giấy đăng ký quyền sử dụng đất ở và của cải gắn liền với đất. Vấn đề xảy ra khi có người ttinh ranh chấp đất với gia đình tôi ở phần tinh ranh thửa bên trái bên trồng cây nên UBND phường chưa giải quyết cấp phép cho gia đình tôi. Tôi xin trình bày thêm là người ttinh ranh chấp phần tinh ranh với chúng tôi không có giấy đăng ký quyền sử dụng đất. Với sự việc nêu trên mong quý cơ quan chỉ dẫn tôi phải làm thế nào để được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất ở và của cải gắn liền với đất là nhà đất, chúng tôi có được quyền xin cấp giấy phép hay không khi thửa đất ttinh ranh chấp tinh ranh không phải là thửa đất dùng xây nhà.

Tôi xin thành tâm cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty Luật Minh khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tham vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư !

Người gửi: Nguyễn Thanh

>> Luật sư tham vấn luật Đất đai qua máy tính bảnggọi số:1900 6162

Tư vấn thủ tục ttinh ranh chấp đất đai ?

Tư vấn thủ tục ttinh ranh chấp đất đai – Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Đối với thửa đất không có ttinh ranh chấp thì có thể xin cấp giấy đăng ký quyền chiếm hữu, quyền sử dụng đất và của cải khác gắn liền với đất.

Thủ tục để được cấp giấy đăng ký quyền chiếm hữu, quyền sử dụng đất và của cải khác gắn liền với đất trong trường hợp này thì sẽ tuân theo lớp lang, thủ tục sau:

a) Trình tự, thủ tục cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất: được thực hành theo quy định tại Điều 123 Luật Đất đai và quy đinh chi tiết tại Điều 135, Điều 136 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ chỉ dẫn chấp hành Luật Đất đai:

Trình tự, thủ tục cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, đô thị:

– Cơ quan tiếp thu giấy tờ: Ủy ban quần chúng xã, đô thị nơi có đất.

– Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất;

+ Một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất (nếu có).

b) Trình tự, thủ tục cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường:

– Cơ quan tiếp thu giấy tờ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng khoáng sản và không gian quận nơi có đất.

– Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất;

+ Một trong các loại giấy má về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có);

+ Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất (nếu có).

2) Đối với mảnh đất có ttinh ranh chấp thì để được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất và của cải gắn liền với đất thì trước hết, cần giải quyết ttinh ranh chấp.

Các giải pháp giải quyết ttinh ranh chấp về đất đai theo quy định tại Luật đất đai 2013:

– Tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định hòa giải ttinh ranh chấp đất đai:

“1. Nhà nước khuyến khích các bên ttinh ranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết ttinh ranh chấp đất đai duyệt y hòa giải ở cơ sở.

2. Ttinh ranh chấp đất đai mà các bên ttinh ranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn tới UBND cấp xã nơi có đất ttinh ranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch UBND cấp xã có bổn phận doanh nghiệp việc hòa giải ttinh ranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình doanh nghiệp thực hành phải kết hợp với Ủy ban MTTQ vietnam cấp xã và các doanh nghiệp thành viên của Mặt trận, các doanh nghiệp xã hội khác. Thủ tục hòa giải ttinh ranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được thực hành trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị giải quyết ttinh ranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có công nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi tới các bên ttinh ranh chấp, lưu tại UBND cấp xã nơi có đất ttinh ranh chấp”

– Còn theo Điều 203 Luật đất đai 2013 quy định: Ttinh ranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban quần chúng cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

“1. Ttinh ranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng thực hoặc có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này và ttinh ranh chấp về của cải gắn liền với đất thì do Tòa án quần chúng giải quyết;

2. Ttinh ranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng thực hoặc không có một trong các loại giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được chọn lọc một trong hai cách thức giải quyết ttinh ranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn đề nghị giải quyết ttinh ranh chấp tại Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án quần chúng có thẩm quyền theo quy định của luật pháp về tố tụng dân sự;”

Như vậy, sau khi giải quyết ttinh ranh chấp về thửa đất trên thì thửa đất đó có thể được cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật Đất đai và Điều 48 củaNghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Mọi vướng mắc vui lòng thảo luận trực tiếp với hàng ngũ trạng sư, chuyên gia pháp lý của Chúng tôi để được tham vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tham vấn luật pháp đất đai – Công ty luật Minh Khuê

———————————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn luật pháp đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn trao đổi, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy đăng ký quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

Trả lời