Tư vấn về điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

becbfeefcc.jpeg

Nay tôi muốn chuyển tổng thể quy mô thửa đất thành đất ở thì có được không?

Tôi xin thành tâm cảm ơn!

Tên đối tượng mua hàng: Hoang Bui

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham vấn luật pháp đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về điều kiện, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Luật sư tham vấn luật pháp đất đai, gọi 1900 6162.

Trả lời:

Kính thưa Quý đối tượng mua hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được đề nghị của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin trả lời như sau:

I – Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai năm 2013.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất.

II – Trả lời.

Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau:

“1. Các trường phù hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan quốc gia có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới cơ chế ao, biển, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sinh sản sang sử dụng vào mục tiêu khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây đắp công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu công cộng có mục tiêu kinh doanh, đất sinh sản, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương nghiệp, phục vụ sang đất thương nghiệp, phục vụ; chuyển đất thương nghiệp, phục vụ, đất xây đắp công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sinh sản phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hành bổn phận tài chính theo quy định của luật pháp; cách thức sử dụng đất, quyền và bổn phận của người sử dụng đất được ứng dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng”.

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 57 nêu trên thì trường phù hợp của Quý khách khi chuyển mục tiêu sử dụng đất thành đất ở thì phải làm thủ tục xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Và nếu Quý khách muốn chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở với tổng thể quy mô là 800m2 thì hoàn toàn có thể được chuyển mục tiêu sử dụng đất thành đất ở nếu ăn nhập với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Hồ sơ xin chuyển mục tiêu sử dụng đất bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất;

– Bản gốc Giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

Một vấn đề quan yếu khi chuyển mục tiêu sử dụng đất là vấn đề nộp tiền sử dụng đất.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất quy định về đối tượng thu tiền sử dụng đất như sau:

“2. Người đang sử dụng đất được Nhà nước chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, tha ma trong các trường phù hợp sau:

a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có cỗi nguồn được giao không thu tiền sử dụng đất, nay được cơ quan quốc gia có thẩm quyền chuẩn y chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, tha ma;

b) Đất nông nghiệp có cỗi nguồn được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, tha ma có thu tiền sử dụng đất;

c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có cỗi nguồn được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất;

d) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có cỗi nguồn được Nhà nước cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, tha ma đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Do đó, việc chuyển mục tiêu sử dụng đất của Quý khách phải nộp tiền sử dụng đất. Và việc nộp tiền sử dụng đất còn dựa vào vào hạn mức đất ở của địa phương và bảng giá đất.

– Việc chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức và ngoài hạn mức sẽ chịu các mức tiền sử dụng đất khác nhau. Với quy mô đất ở trong hạn mức, tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND tỉnh/thị thành trực thuộc trung ương quy định. Với quy mô đất ở vượt hạn mức, tiền sử dụng đất phải nộp được tính theo Giá đất chi tiết.

– Giá đất tại các địa phương là khác nhau.

Trên đây là quan điểm tham vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý đối tượng mua hàng. Việc đưa ra quan điểm tham vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp về, luật thuế và thông báo do quý đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tham vấn này là để các cá nhân, công ty tham khảo.

Trường phù hợp trong nội dung tham vấn có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong nội dung tham vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được quan điểm phản biểni của quý đối tượng mua hàng.

Chúng tôi chờ đợi rằng, quan điểm tham vấn của chúng tôi sẽ giúp làm minh bạch các vấn đề mà người chơi đang quan tâm. Trên từng vấn đề chi tiết, nếu người chơi cần tham khảo thêm quan điểm chuyên môn của chúng tôi, xin hãy can hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc qua Tổng đài tham vấn: 1900 6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.