Tư vấn về nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

cad7dd0a55.png

Sau đó tôi được cán bộ phường chỉ dẫn đến Hợp tác xã La Khê xin xác nhận là nộp tiền hoàn toản cho mảnh đất nhà tôi. Nhưng khi phường bổ sung giấy má đó lên quận thì quận lại nói giấy đó không đủ thuyết phục vì nếu quen biết thì xin giấy đó rất dễ chơi. Tôi thấy như vậy thì quốc gia có phải đang làm khó dễ cho dân. Tôi rất mong sớm nhận được tham mưu của Quý trạng sư. Xin thực bụng cảm ơn và trân trọng kính chào.

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục tham mưu luật pháp đất đai của đơn vị Luật Minh Khuê

Tư vấn về nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tham mưu luật pháp đất đai: 1900 6162

Trả lời:

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi đến game thủ lời chào trân trọng và cảm ơn game thủ đã tin tưởng vào phục vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề game thủ đang vướng mắc chúng tôi xin được tham mưu như sau:

I. Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013

II. Nội dung phân tách

Khoản 21 điều 3 Luật đất đai 2013: Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, chuẩn y chuyển mục tiêu sử dụng đất, xác nhận quyền sử dụng đất.

Khoản 9 điều 3 Luật đất đai 2013 quy định Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất bình ổn mà không có cỗi nguồn được Nhà nước giao đất, cho thuê đất duyệt việc cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định

Như vậy, khi không chứng minh được cỗi nguồn đất thì game thủ phải nộp thuế sử dụng đất thì mới được quốc gia xác nhận quyền sử dụng đất cho game thủ qua việc cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất. Việc game thủ xin giấy xác nhận đã đóng tiền ở Hợp tác xã không đủ chứng minh game thủ đã nộp tiền sử dụng đất và số tiền đó có thể chỉ là tổn phí, lệ tổn phí mà không phải tiền sử dụng đất. Cơ quan quốc gia chỉ làm đúng quy định của luật pháp.

Tôi cũng xin thông báo thêm cho game thủ các trường phù hợp không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định luật pháp hiện hành khi cấp giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất để game thủ tham khảo và nếu rơi vào các trường phù hợp này, game thủ sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Điều 100 Luật đất đai 2013: Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bình ổn mà có một trong các loại giấy má sau đây thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy má về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hành hình thức đất đai của Nhà nước vn dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng nhất thời Cộng hòa miền Nam vn và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất lâm thời được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng nương, Sổ địa chính trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

c) Giấy tờ phù hợp lí về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc của cải gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trao đổi nhà đất gắn liền với đất ở trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 được Ủy ban quần chúng. # cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà đất thuộc chiếm hữu quốc gia theo quy định của luật pháp;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc hình thức cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy má khác được xác lập trước ngày 15 04 tuần 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy má quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy má đó ghi tên người khác, kèm theo giấy má về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có thúc đẩy, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thực hiện chưa thực hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của luật pháp và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Điều 101 Luật đất đai 2013: Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực hiện mà không có các giấy má quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sinh sản nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gian nan, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khác biệt gian nan, nay được Ủy ban quần chúng. # cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất bình ổn, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trên đây là quan điểm tham mưu của chúng tôi về vấn đề mà game thủ đang quan tâm. Việc đưa ra quan điểm tham mưu nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tham mưu này là để các cá nhân, công ty tham khảo.

Trường phù hợp trong bản tham mưu có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong bản tham mưu khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản chiếu của quý khách đến địa chỉ email: [email protected] hoặc tổng đài tham mưu trực tuyến 1900 6162. Chúng tôi chuẩn bị trả lời.

Trân trọng.

Bộ phận tham mưu luật đất đai.