Tư vấn về trình tự thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai?

xu-phat-hanh-chinh1.jpg

Xã tôi là 01 xã nông thôn, không buộc phải có giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình, nhà ở. Do đó, chỉ áp dụng Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hành vi xây dựng nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp. Cụ thể: Việc xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp sẽ áp dụng hình thức xử phạt được quy định tại khoản 1, điều 8, chương II của Nghị định 105/2009/NĐ-CP (đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên đất ở thì không bị xử phạt).

Thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện vi phạm hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm là cấp xã, phường hoặc huyện, thành phố đều có thẩm quyền (chỉ khác ở số tiền). Tuy nhiên, theo Thông tư 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/8/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đối với trường hợp toá tháo dỡ nhà đất, công trình xây đắp bất hợp pháp trên đất thì người có thẩm quyền ra quyết định vận dụng giải pháp cưỡng chế nhạo hành chính để buộc khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm, bao gồm: Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp huyện; Chủ tịch Uỷ ban quần chúng cấp tỉnh giấc.

Tôi có lập biên bản VPHC và ban hành Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai đối với hành vi “sử dụng đất không đúng mục đích: tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp” vi phạm vào điểm a, khoản 1, điều 8, chương II của Nghị định 105/2009/NĐ-CP, cùng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Chủ đầu tư khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt, Chủ đầu tư không chấp hành quyết định nên tôi có văn bản đề xuất UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vượt thẩm quyền.

Quy trình xử lý hồ sơ như vậy có đảm bảo trình tự của pháp luật quy định không?

Ngược lại, có 01 số ý kiến cho rằng: thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế đối với trường hợp toá tháo dỡ nhà đất, công trình xây đắp bất hợp pháp trên đất là của cấp huyện (tương đương thành phố) thì cấp huyện (thành phố) cũng là cấp ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp xây dựng nhà đất, công trình xây đắp bất hợp pháp trên đất. Ý kiến này có đúng quy định pháp luật không?

Tôi xin thực lòng cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tham mưu Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tham mưu vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Phượnq

>> Luật sư tham mưu luật Đất đai trực tuyến qua laptopgọi số:1900 6162

Tư vấn xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai ?

Tư vấn xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai – Ảnh minh họa

Trả lời:

(Câu hỏi đang cập nhật câu giải đáp)

———————————————————–

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn luật pháp đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn trao đổi, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy đăng ký quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;