Tư vấn về việc có phải nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng lên đất ở ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

“Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục tiêu sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sinh sản;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây đắp nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục tiêu trồng trọt, kể cả các dè bỉu độ trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây đắp chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được luật pháp chuẩn y; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu học tập, nghiên cứu thử nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại thành phố;

b) Đất xây đắp trụ sở cơ quan;

c) Đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bình yên;

d) Đất xây đắp công trình sự nghiệp gồm đất xây đắp trụ sở của doanh nghiệp sự nghiệp; đất xây đắp cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và huấn luyện, thể dục sport, khoa học và công nghiệp, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

đ) Đất sinh sản, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dè bỉu xuất; đất thương nghiệp, phục vụ; đất cơ sở sinh sản phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động tài nguyên; đất sinh sản nguyên liệu xây đắp, làm đồ gốm;

e) Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm đất liên lạc (gồm Cảng hàng không, phi trường, Cảng đường thủy nội địa, Cảng hàng hải, chuỗi hệ thống đường sắt, chuỗi hệ thống đường bộ và công trình liên lạc khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, tiêu khiển công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;

g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người cần lao trong cơ sở sinh sản; đất xây đắp kho và nhà để chứa nông phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sinh sản nông nghiệp và đất xây đắp công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục tiêu kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;

3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục tiêu sử dụng.”

Trả lời