Tư vấn về việc đền bù đất nông nghiệp?

2a08d6b208.jpeg

Gia đình chúng tôi thấy bất bình không nhận quyết định. Vắng đi được 3 năm và đến năm 2014 họ lại gửi giấy mời tiếp tục và lần này họ cũng đề nghị đồng ý ký giấy quyết định thì mới được nhận bảng chi tiết bồi hoàn (gia đình chúng tôi cũng không nhận quyết định ) và cứ cách một 04 tuần họ lại gửi giấy mời và lần này họ nói nếu gia đình chúng tôi không nhận thì sẽ mất tiền vì tiền đã chuyển vào trương mục. Đến thời điểm năm 2015 dự án này vẫn chưa được thực hành mà đây chỉ là dự án quy hoạch treo của tư nhân họ đã sang tên cho đến mấy chủ đầu tư, cho tôi hỏi dự án quy hoạch của tư nhân có bị cưỡng giễu cợt không, vì gia đính chúng tôi không đồng ý vận chuyển đi nơi khác vì nơi đây chúng tôi đã sinh sống đến 40 năm rồi và đất nơi đây là đất nông nghiệp một năm làm 3 vụ canh tác hoa màu và chăn nuôi là chính yếu. Có những chủ hộ đã nhận bồi hoàn với giá đất chỉ có 60.000đồng/m2 nó quá rẽ so với giá thị trường ngày nay là 5.000.000đồng/m2 chỉ cách nơi tôi sinh sống một km.

Nếu hiện thời nhận bồi hoàn thì gia đình tôi có được nhận bồi hoàn theo giá của luật đất đai mới quy định không? Và nếu chúng tôi không vận chuyển đi nơi khác thì có bị cưỡng giễu cợt không vì giá bồi hoàn không thỏa đáng để chuyển đi nơi khác sinh sống. Gia đình chúng tôi cũng có làm đơn khiểu nài lên Phòng tài nguyên không gian huyện Đức Hòa và gửi cả phòng tài nguyên không gian thức giấc Long An và cả hai nơi nay họ không giải quyết được lợi quyền cho người dân mà chỉ nói gia đình chúng tôi về nhận tiền bồi hoàn đất? Kính nhờ trạng sư chỉ dẫn hiện thời gia đình chúng tôi phải làm những gì để được hưởng những lợi quyền thỏa đáng. Mong sớm nhận được câu giải đáp từ trạng sư. Chân thành cảm ơn!

Người gửi:M.C

Câu hỏi được chỉnh sửa từ chuyên mục Tư vấn Luật đất đaicủa công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn luật đất đai, gọi 1900 6162

Luật sư tham vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:1900 6162

Trả lời:

Chào người chơi! Cảm ơn người chơi đã gửi câu hỏi đến thư mục tham vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi của người chơi như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013.

Luật khiếu nài 2011.

Nội dung giải đáp:

Thứ nhất, Ủy Ban Nhân Dân Xã Đức Hòa Đông quy hoạch đất để mở khu kĩ nghệ, vì vậy thuộc trường thích hợp thu hồi đất để sinh sản kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng được quy định tại Điều 62 Luật đất đai 2013 như sau:

Điều 62. Thu hồi đất để sinh sản kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Nhà nước thu hồi đất để sinh sản kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường thích hợp sau đây:

1. Thực hiện các dự án quan yếu quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất;

2. Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ bằng lòng, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm:

a) Dự án xây đắp khu kĩ nghệ, khu giễu cợt xuất, khu kĩ nghệ cao, khu kinh tế; khu thành phố mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ sinh sản chính thức (ODA);

b) Dự án xây đắp trụ sở cơ quan quốc gia, công ty chính trị, công ty chính trị – xã hội ở trung ương; trụ sở của công ty nước ngoài có tính năng ngoại giao; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp quốc gia;

c) Dự án xây đắp kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông báo giao thông; chuỗi hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc gia; công trình nhặt nhạnh, xử lý chất thải;

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng quần chúng cấp thức giấc bằng lòng mà phải thu hồi đất bao gồm:

a) Dự án xây đắp trụ sở cơ quan quốc gia, công ty chính trị, công ty chính trị – xã hội; công trình di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

b) Dự án xây đắp kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông báo giao thông, chiếu sáng thành phố; công trình nhặt nhạnh, xử lý chất thải;

c) Dự án xây dựng công trình dịch vụ sinh hoạt phổ biến của cộng đồng cư dân; dự án tái định cư, nhà đất cho học sinh, nhà đất xã hội, nhà đất công vụ; xây đắp công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, sport, vui chơi tiêu khiển dịch vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

d) Dự án xây đắp khu thành phố mới, khu cư dân nông thôn mới; chỉnh trang thành phố, khu cư dân nông thôn; cụm kĩ nghệ; khu sinh sản, đóng chai nông phẩm, lâm sản, thủy sản, hải sản tập kết; dự án sinh sản rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

đ) Dự án khẩn hoang tài nguyên được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường thích hợp khẩn hoang tài nguyên làm nguyên liệu xây đắp thường nhật, than bùn, tài nguyên tại các khu vực có tài nguyên phân tán, nhỏ lẻ và khẩn hoang tận thu tài nguyên.”

Như vậy, Thủ tướng Chính phủ , Hội đồng quần chúng cấp thức giấc mới có thẩm quyền thu hồi đất với mục tiêu sinh sản kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng . Ở đây, theo như người chơi nói, Uỷ ban quần chúng xã Đức Hòa Đông mời gia đình người chơi và đề nghị ký giấy quyết định thu hồi đất. Như vậy là sai thẩm quyền thu hồi.

Hơn nữa Uỷ ban quần chúng xã chưa có một thông báo chi tiết nào đến người dân mà tự quyết định gửi giấy mời, buộc người dân, gia đình người chơi phải kí vào giấy quyết định thu hồi. Việc thông báo được quy định tại Điều 67 Luật đất đai 2013 : ” 1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm chạp nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan quốc gia có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.” Như vậy, trong nội dung thông báo thu hồi đất có đề cập đến kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi hay người dân được tham dự đóng góp quan điểm vào việc thu hồi, người chơi được quyền đồng ý hay không đồng ý về phương án bồi hoàn. Từ việc người chơi đề cập trên, chỉ thấy người chơi nói Uỷ ban quần chúng chỉ có giấy mời và đề nghị kí quyết định thu hồi đất thì nhận thấy Uỷ ban quần chúng đã sai thẩm quyền của mình.

Thứ hai, nếu hiện thời nhận bồi hoàn thì gia đình người chơi sẽ được nhận bồi hoàn theo giá của luật đất đai mới, giá đất hiện hành quy định cho từng vùng, từng loại đất, vì thời điểm năm 2009 gia đình người chơi chưa từng kí vào giấy quyết định thu hồi nên giá đất thu hồi quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 về nguyên lý bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

Điều 74. Nguyên tắc bồi hoàn về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Việc bồi hoàn được thực hành bằng việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi hoàn thì được bồi hoàn bằng tiền theo giá đất chi tiết của loại đất thu hồi do Ủy ban quần chúng cấp thức giấc quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Thứ ba, nếu gia đình người chơi không thuộc một trong các điều kiện cưỡng giễu cợt thu hồi tại Khoản 1 Điều 71 Luật đất đai 2013 thì sẽ không phải bị cưỡng giễu cợt được quy định chi tiết :

Theo Khoản 1 Điều 71 Luật đất đai 2013 quy định quyết định cưỡng giễu cợt thu hồi đất trong điều kiện sau:

2. Cưỡng giễu cợt thực hành quyết định thu hồi đất được thực hành khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban quần chúng cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vn cấp xã nơi có đất thu hồi và công ty làm nhiệm vụ bồi hoàn, phóng thích mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

b) Quyết định cưỡng giễu cợt thực hành quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban quần chúng cấp xã, vị trí sinh hoạt phổ biến của khu cư dân nơi có đất thu hồi;

c) Quyết định cưỡng giễu cợt thực hành quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực chấp hành;

d) Người bị cưỡng giễu cợt đã nhận được quyết định cưỡng giễu cợt thực hành quyết định thu hồi đất có hiệu lực chấp hành.

Trường thích hợp người bị cưỡng giễu cợt khước từ không nhận quyết định cưỡng giễu cợt hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng giễu cợt thì Ủy ban quần chúng cấp xã lập biên bản.”

Thời điểm Uỷ ban nhân xã Đức Hòa Đông có quyết định thu hồi là năm 2014. Tính đến nay, năm 2015 mặc dầu là dự án quy hoạch treo đã sang tên cho chủ đầu tư. Nhưng đến thời điểm thi công dự án mở khu kĩ nghệ, gia đình người chơi sẽ bị cưỡng giễu cợt buộc thu hồi đất. Mặc dù bị cưỡng giễu cợt nhưng gia đình người chơi cũng sẽ được hưởng những hỗ trợ từ Nhà nước để bình ổn đời sống và sinh sản. Và gia đình người chơi cũng thỏa mãn điều kiện người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Uỷ ban quần chúng xã công ty làm nhiệm vụ bồi hoàn.

Thứ tư, gia đình người chơi có làm đơn khiểu nài lên Phòng tài nguyên không gian huyện Đức Hòa và gửi cả Phòng tài nguyên không gian thức giấc Long An và cả hai nơi này họ không giải quyết được lợi quyền cho người dân mà chỉ nói gia đình người chơi về nhận tiền bồi hoàn đất.

Như vậy, trường thích hợp của người chơi , người chơi không đồng ý với quyết định thu hồi đất của Uỷ ban nhân xã và người chơi có căn cứ cho rằng quyết định đó không đúng với đất thực tại bị thu hồi thì người chơi có quyền khiếu nài hoặc khởi kiện hành chính theo Luật khiếu nài 2011.

Điều 7 Luật khiếu nài 2011 quy định lớp lang khiếu nài như sau:

“1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái luật pháp, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích thích hợp lí của mình thì người khiếu nài khiếu nài lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường thích hợp người khiếu nài không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nài không được giải quyết thì có quyền khiếu nài lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nài lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường thích hợp người khiếu nài không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nài lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nài không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi phổ biến là Bộ trưởng) thì người khiếu nài khiếu nài đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường thích hợp người khiếu nài không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nài của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nài không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc, thị thành trực thuộc Trung ương (sau đây gọi phổ biến là cấp thức giấc) thì người khiếu nài khiếu nài lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường thích hợp người khiếu nài không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nài lần đầu của Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nài không được giải quyết thì có quyền khiếu nài lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường thích hợp người khiếu nài không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nài không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Trên đây là quan điểm tham vấn của chúng tôi về vấn đề mà người chơi đang quan tâm. Việc đưa ra quan điểm tham vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của luật pháp và thông báo do đối tượng mua hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tham vấn này là để các cá nhân, công ty tham khảo.

Trường thích hợp trong bản tham vấn có điều gì gây lầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông báo nêu trong bản tham vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ảnh của quý khách đến địa chỉ email: [email protected] hoặc tổng đài tham vấn trực tuyến1900 6162. Chúng tôi chuẩn bị giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tham vấn luật đất đai.

Trả lời