Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đất nằm trong quy hoạch ?

An yên cuộc sống trong căn biệt thự The Green Star 2

“Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất

1. Tổ chức, cộng đồng cư dân được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tạiĐiều 8 của Luật Đất đai.

2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thành phố.

3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây đắp, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu kĩ nghệ, cụm kĩ nghệ, khu dè bỉu xuất, khu kĩ nghệ cao, khu kinh tế.

4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất.

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

7. Tổ chức, Ủy ban quần chúng. # cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục tiêu xây đắp công trình công cộng gồm đường liên lạc, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền vận tải điện, truyền dẫn thông báo; khu vui chơi tiêu khiển ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa trang không nhằm mục tiêu kinh doanh.”